• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Znojmo: Máš to zadax! - městská podpora turismu

Jak podpořit místní turismus nejen ve složité době pandemie? Znojmu se to daří!
V době, kdy výhledy turistické sezóny nebyly vůbec růžové, spustilo město Znojmo se Znojemskou Besedou projekt #mastozadax, který měl za úkol nejen zviditelnit Znojmo, jako atraktivní město, ale hlavně restartovat služby spojené s cestovním ruchem.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Znojmo
Příjmení, jméno: Bystřická Soňa
Organizace: Městský úřad Znojmo
E-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
Telefon: 730534153
Téma: Cestovní ruch

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem projektu Máš to zadax je rozproudit znojemské restaurace, hotely a služby v cestovním ruchu. Pro zaměstnanost ve Znojmě je cestovní ruch důležitým odvětvím, město proto hledá cesty, jak jej co nejefektivněji podpořit.

Díky projektu Máš to zadax zažilo Znojmo v roce 2021 navzdory pandemii jednu z nejsilnějších turistických sezón.

Myšlenka projektu je jednoduchá, přivést do Znojma turisty a motivovat je v tom, aby zde utratili peníze za nabízené turistické služby. Primárním cílem Zadaxu nebylo zvýšit návštěvnost turistických provozů například na dvojnásobek a tím zvýšit tržby, ale šlo zejména o to naznačit turistovi, že je skvělé se ve Znojmě ubytovat, zajít si na oběd nebo do kavárny, protože pak dostanou u podnikatelů, partnerů projektu poukaz opravňující je k volnému vstupu třeba do podzemí nebo na radniční věž.

Do podzemí, radniční věže a dalších turistických cílů zavítalo v roce 2021 na desetitisíce návštěvníků, více než třetina přitom využila volného vstupu, který získali právě díky projektu Znojmo Zadax (#mastozadax). Co je ale podstatnější: všichni, kteří navštívili znojemské památky a prohlídky zadax, se museli ve Znojmě prvně ubytovat, zajít si tu na oběd nebo na něco dobrého do kavárny. Stačilo utratit nastavenou částku – gastro 150 Kč, ubytování 500 Kč, ostatní služby 200 Kč a volňásek byl váš.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO

Byla nafocena PR kampaň, natočeny byly reportáže v rámci Novinek ze Znojma, reportáže v České televizi, reportáž pro pořad Víkend, speciální články CzechNewsCenter, rozhlasová reklama MediaClub a Radiohouse, Český rozhlas, další publikované články a textace na sociálních sítích.
Příloha
Foto 1 JPG (452 kB)
Foto 2 JPG (459 kB)
Foto 3 JPG (179 kB)
Foto 4 JPG (234 kB)
Foto 5 JPG (376 kB)
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města Znojma
Detailní rozpis: Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Na základě zkušenosti Znojma s projektem Máš to zadax doporučujeme …

- Nastavit jednoduchý systém zvýhodněných vstupů do turistických provozů

- Zajímavá kampaň (poutavá sada image fotek, spolupráce copywritera, který dodá stylu komunikace specifickou tvář - jak k podnikatelům, tak i návštěvníkům)

- Nepodcenit komunikaci s podnikateli (stručně a přehledně vysvětlit, že je jde o společný projekt, ze kterého nečerpá jen město zvýšenou návštěvnost, ale zejména přináší vyšší tržby podnikatelům v nelehké době.

- Zaměřit se na širší region (vnímat projekt jako výzvu k oslovení návštěvníků napříč ČR - tzn. tiskové konference v Brně, Praze a dalších městech)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Město Znojmo lákalo turisty na volné vstupy do svých turistických provozů. Mimo jiné např. na znojemské podzemí, které je oblíbenou turistickou destinací. V nejvytíženějších měsících sezóny bylo složité zakoupit do podzemí vstupenky. Na druhou stranu bylo možné využít poukaz i na další provozy. Riziko úplné ztráty tržeb na turistickcých provozech města se nenaplnilo. Finanční rozvaha mediální podpory byla dodržena.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Projekt přinesl hned několik zajímavých čísel. Do oběhu se během 4 měsíců dostalo na 62 tisíc poukazů, z nichž téměř 35 tisíc návštěvníci na provozech využili. Ještě zajímavější jsou samotná čísla návštěvnosti objektů. V porovnání se stejnými měsíci roku 2019 se celková návštěvnost turistických provozů Znojemské Besedy zvýšila o 51 %.

Dále existuje sborník zpětných vazeb podnikatelů, kteří hodnotili délky pobytu, výše útrat apod. I tady měl projekt příznivý dopad. Projekt také převzala Centrála cestovního ruchu jižní Moravy jako příkladný a správně fungující restart program pro podporu podnikatelů v CR. Stejně jej převzala Mendelova univerzita - regionální rozvoj, dále byl projekt oceněn Velkou cenou cestovního ruchu - COT Group.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V roce 2021 proběhl druhý ročník tohoto projektu. V roce 2022 se na tento projekt naváže kampaní kongresové turistiky. Tzn. přirozenou cestou z cílení rodinných dovolených přecházíme na cílovou skupiny investičních turistů (bussinesmani apod.)

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Projekt byl komunikován v rámci všek komunikačních kanálů města Znojma a příspěvkové organizace Znojesmká Beseda. Dále byly publikovány články v místních i celostátních médií. Natočeno bylo také několik televizních roporážích. Projekt byl prezentován v Bruselu a 15. dubna byl na odborné konferenci Travelcon oceněn Velkou cenou cestovního ruchu.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Investovaná část tržeb turistických provozů a náklady na propagaci se jednoznačně úkazaly jako vhodná investice, protože nemuselo dojít k dalším různým dotačním titulům, které by město poskytovalu podnikatelům v CR (individuální dotace, apod.). Dále je zřejmé, že mediální dosah, který si projekt získal nad rámec placené reklamy, byl tak vysoký, že jednoznačně převyšuje částky sta tisíc korun (vstupy do televize, redačkní články, posty na sociálních sítích, apod.). Faktem také je, že investice do podnikatelů v cestovním ruchu se jeví jako nejlépe užitná i pro služby mimo CR, protože hoteliéři, restauratéři, kavárnící a další patří k objemem tržeb k menším podnikatelům, kteří své zisky investují opět ve svém regionu - tzn. nejedná se o riziko podpory "velkých fabrik".

Aktéři

Název: Znojemská Beseda p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 00092720
Adresa: Masarykovo náměstí 449/22 66902 Znojmo 2
Web: http://www.znojemskabeseda.cz

Další aktéři

Název:více než 130 podnikatelů v cestovním ruchu
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Cestovní ruch

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i