• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Hodonín: Přírodní učebna Archimedes

Venkovní učebna nazvaná Archimedes je unikátní outdoorové edukační centrum zaměřené na přírodovědné vzdělávání. Svým charakterem jde o jednu z nejmodernějších učeben tohoto druhu v ČR i v Evropě. Umožňuje nejen celoroční provoz, ale především průběžný kontakt s podobnými učebnami po dalších zemích nejen v Evropě, s nimiž žáci mohou sdílet svoje poznatky a projekty.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hodonín
Příjmení, jméno: Holomčíková Jana
Organizace: Hodonín
E-mail: holomcikova.jana@muhodonin.cz
Telefon: 725936118
Téma: Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

V Hodoníně byla v červnu 2021 tornádem poškozena ZŠ U Červených domků vč. přilehlé přírodní zahrady. V následujících měsících byla z impulzu pana Antonína Koplíka, jednatele místní firmy Moram CZ, zahájena jednání mezi školou, firmou a městem Hodonín směrující k otevření školní venkovní učebny, která by škole pomohla obnovit výuku s využitím moderních technologií. Město Hodonín tento záměr podpořilo a vyčlenilo z rozpočtu prostředky na jeho kofinancování.

Hodonínská venkovní učebna se stala pilotní stavbou celosvětového projektu Archimedes - první ze čtyřiceti učeben tohoto typu, které by měly do konce roku 2023 vyrůst po celém světě. Kromě České republiky bude fungovat na Slovensku, Novém Zélandu, ve Finsku, Spojených Státech, v Maroku a mnoha dalších zemích.

„Naším cílem je vytvořit mezinárodní síť učeben, které školám, ale i dalším vzdělávacím institucím, umožní moderní výuku přírodních věd v krásném venkovním prostředí. Všechny učebny budou propojené prostřednictvím webové platformy a díky tomu budou moci žáci a učitelé z celého světa spolupracovat na společných projektech za stejných výchozích podmínek a vzájemně sdílet zkušenosti a výsledky svých bádání,“ dodává k projektu pan Koplík - iniciátor hodonínské učebny.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? koncepce SMART CITY
Začátek aktivity: 01.11.2022
Konec aktivity: 01.03.2023
Příloha
Učebna 1 (271 kB)
Učebna 10 (899 kB)
Učebna 11 (573 kB)
Učebna 2 (687 kB)
Učebna 3 (614 kB)
Učebna 4 (593 kB)
Učebna 5 (789 kB)
Učebna 6 (683 kB)
Učebna 7 (301 kB)
Učebna 8 (738 kB)
Učebna 9 (887 kB)
Jak byla aktivita financována?

Na financování učebny se podílel Jihomoravský kraj částkou 500 000Kč.

Město vybudovalo základy pro tuto budovu v hodnotě 200 658,58 Kč s DPH.

Firma Moram.cz věnovala slevu na celou učebnu v hodnotě 500 000 Kč.

Pro zbylou částku se hledají dárci.

Detailní rozpis: Cena plně vybavené učebny je 2 950 000Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

U nás bylo impulzem tornádo a to není dobrý příklad pro ostatní obce. Možností je zažádat si například o krajské dotace nebo najít sponzory pro výstavbu. Pro pomoc s realizací učebny Archimedes pak oslovit pana Antonína Koplíka na: antonin.koplik@eduvision.cz

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Jedná se o prototyp učebny, která je multifunkční. Složení učebny naleznete zde. Učebna se může sestavit z různých modulů není podmínkou vytvořit učebnu, tak jak byla sestavena u nás.

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Máme jen jednu učebnu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Učebna v praxi funguje teprve krátkou dobu, přínos bude dlouhodobě vyhodnocován.

Již teď ale velmi pozitivně hodnotíme, že se na zařizování učebny mohly podílet i samy děti, tím, že si vysázely zelenou stěnu a zvýšené záhony.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

informace o otevření učebny proběhly ve všech médiích města, facebooku hejtmana JMK. Slavnostní otevření natáčela Česká televize https://www.facebook.com/antonin.koplik.5/videos/1264872307459895

https://venkovniucebna.cz/

https://www.hodonin.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4041&id=1120261&n=v%2Dzakladni%2Dskole%2Du%2Dcervenych%2Ddomku%2Dvznikne%2Dvenkovni%2Ddigitalni%2Ducebna

https://www.hodonin.eu/vismo/galerie2.asp?id_org=4041&id_galerie=22343&n=otevreni%2Dprirodovedne%2Ducebny%2Darchimedes

Aktéři

Název: MORAM CZ, s.r.o., Leader Aliance
IČO nebo jiný registrační údaj: 27712079
Adresa: U Elektrárny 4171/4g, 695 01 Hodonín
Web: http://www.moram.cz/

Další aktéři

Název:Město Hodonín
IČO nebo jiný registrační údaj:00284891
Adresa:Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín
Web:http://www.hodonin.eu

Název:

EduVision s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:17803039
Adresa:Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno
Web:http://www.eduvision.cz/

Název:

Jihomoravský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj:70888337
Adresa:Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed
Web:http://www.jmk.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i