• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Ostrava: Internetový portál a mobilní aplikace "Sportuj v Ostravě"

Sportuj v Ostravě je multiplatformní internetový portál a mobilní aplikace, který nabízí přehled všech sportovišť, klubů i událostí na území města Ostravy. Je určen pro obyvatele a návštěvníky města Ostrava zcela zdarma. Zároveň bezplatně slouží pro všechny kluby k zveřejnění svých pořádaných akcí a náborů.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ostrava
Příjmení, jméno: Bc. Aleš Vyka
Organizace: AstrumQ Interactive s.r.o. Pelclova 2500/5 702 00 Moravská Ostrava
E-mail: ales.vyka@astrumq.com
Telefon: 775533655
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci projektu Sportuj v Ostravě bylo statutárnímu město Ostrava předáno softwarové dílo stávající se z webového portálu a aplikací pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS. Cílem Sportuj v Ostravě bylo vytvořit multiplatformní internetový přehled, který je určen sportovcům, fanouškům, obyvatelům, v neposlední řadě rodičům a organizátorům sportu na uzemí města. Dílo bylo tvořeno se snahou o zatraktivnění známých i méně obvyklých sportů a představení klubů i sportovních událostí v Ostravě veřejnosti. Zmíněné cílové skupiny dostávají do rukou nástroj, který přehledně mapuje všechny sportovní události na uzemí města, které se dají filtrovat podle místa, času, druhu sportu, sportoviště, či městské části. Organizátorům sportu ať oficiálním nebo amatérským umožňuje zefektivnit organizaci sportu. V neposlední řadě se projekt snaží o zviditelnění menších klubů ve městě, které nemají vlastní prostředky pro svou propagaci.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Při spuštění softwarového díla Sportuj v Ostravě byla uspořádána tisková konference. V několika lokálních i celostátních médiích proběhla informace o spuštění Sportuj v Ostravě do ostrého provozu.
Začátek aktivity: 01.09.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? Částka byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Naprosto zásadní je proces implementace celého softwarového díla, čili spolupráce zástupců municipality, dodavatelské firmy a sportovních klubů. Při vývoji se první 3 měsíce pracuje na webovém portálu dle grafického manuálu daného města. V průběhu této doby probíhají kulaté stoly s kluby, na kterých dodavatelská firma edukuje organizátory sportu o všech funkcionalitách softwarového díla. Následně se dodávají mobilní aplikace. Veřejnosti se celý systém otevře, až po úplném zaškolení všech klubů na území města a navedení dat do systému.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Realizaci pozitivně ovlivnila úvodní schůzka s vedením města a se zástupci sportovních klubů, na které byla celá myšlenka prezentována sportovním klubům s podporou města. Druhým milníkem byla schůzka, kde se zástupci jednotlivých klubů měli možnost zeptat na funkce, se kterými si nevěděli rady. Samozřejmě celou dobu realizace a edukování klubů fungoval webový chat, na který se mohly kluby obracet. Také byla v provozu v pracovních dnech telefonická podpora, která byla v hojné míře využívána ze strany klubů, pro hladký průběh spuštění celého díla. Skvěle fungovala a funguje spolupráce s městem. Město pomáhalo jako mediální podpora. Navíc při nutnosti komunikovat důležité zprávy bylo možno využít oficiální kanály pro distribuci emailů a dalších informací pro kluby i občany města.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Projekt je spuštěn od 1.9.2017. V tuto chvíli je zde registrováno více než 200 klubů města. Proběhlo více než 2800 událostí. Celkem je zde přehledně zobrazeno 18 sportovišť včetně sportovních událostí, které na nich probíhají. Počty stažených aplikací a množství fanoušků na sociálních sitích napovídají, že o projekt je ze strany obyvatel zájem.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Zásadní je komunikace s organizátory sportu v daném městě (kluby), zejména s člověkem, který za klub vytváří profil klubu a následně tento profil plní sportovními událostmi jako jsou utkání, turnaje ale i tréninky. Organizátoři musejí cítit podporu ze strany města a dodavatelské firmy. Je také potřeba na začátku počítat s náklady na marketingové aktivity.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Portál a aplikace Sportuj v Ostravě bude rozšiřován o další funkcionality. Nyní tento projekt míří do dalšího statutárního města, kterým je Olomouc. Zmínka o Sportuj se také v nejbližší době objeví v koncepci sportu města České Buďějovice. Probíhají jednání s dalšími městy (Jihlava, Hradec Králové, Pardubice).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Při spuštění Sportuj v Ostravě proběhla velká tisková konference na Magistrátu města Ostravy. Z mediálních výstupů jmenujme tyto:
https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/projekt-sportuj-v-ostrave-spusten
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000010467/unikatni-aplikace-sportuj-v-ostrave-zacala-fungovat
http://pozitivni-zpravy.cz/ostrava-spustila-prehledny-web-o-sportovnim-vyziti-ve-meste/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava
Příloha:

Aktéři

Název: Město Ostrava
IČO nebo jiný registrační údaj: 00845451
Adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Web: https://www.ostrava.cz/cs

Další aktéři

Název:AstrumQ Interactive s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:29447445
Adresa:Pelclova 2500/5 70 02 Moravská Ostrava
Web:https://www.astrumq.com
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i