• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Setkání s občany v jednotlivých lokalitách města

Litoměřičtí mají možnost diskutovat k problémům a námětům přímo v dané lokalitě - na sídlišti, v parku apod. Akce se pravidelně co dva roky střídají a doplňují tak plánování na Fóru Zdravého města. Problémy a náměty jsou zde zacílené přímo na danou lokalitu, jsou drobnějšího rázu a lze je tak rychleji vyřešit. Současně se sem mnohdy dostaví i lidé, kteří na velké plánovací akce bežně nechodí. Součástí jsou pocitové mapy.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Čelková Ladislava
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: ladislava.celkova@litomerice.cz
Telefon: +420 416 916 447, +420 734 695 076
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Nový typ komunikace s občany, setkávání v jednotlivých lokalitách města, mají za cíl zjistit potřeby obyvatel v dané části z pohledu zajištění plnohodnotného kvalitního života v místě bydliště. Hlavním důvodem pořádání těchto setkání byla zkušenost, že na veřejných fórech se tzv. "malé problémy" z konkrétních lokalit neměly šanci dostat do popředí pro hlasování. Tento inovativní způsob participace byl navržen s tím, že klasická veřejná fóra se budou konat každé dva roky.

Hlavními výstupy byly návrhy na úpravy a zlepšení prostředí jednotlivých lokalit (viz příloha 1 - Výstupy ze setkání s občany ze sídliště Cihelna).

Všechna setkání probíhala stejnou formou - přítomní občané sdělovali, co se jim líbí, nebo co by chtěli zlepšit. Sdělení byla zapisována na flipchart. Poté přítomní hlasovali (k dispozici měli tři body) pro témata, která jsou pro ně nejdůležitější. Během těchto setkání se vždy otevřeně diskutovalo nad různými tématy, která občany trápí i v rámci celého města. Součástí setkání byly i pocitové mapy, kde přítomní odpovídali na otázky jako: zde trávím volný čas, zde bych rád více zeleně, zde je zanedbané místo a zasloužilo by rekonstrukci, zde je často přeplněná nádoba na odpad, zde je dopravně nebezpečné místo pro chodce, zde je dopravně nebezpečné místo pro cyklisty. Tato mapa byla po ukončení setkání zpracována do elektronické podoby.

Po zpracování výsledků jednotlivých setkání, byly tyto výstupy předány na příslušné odbory k řešení a vyjádření. Tyto výstupy z jednotlivých odborů byly poté zveřejněny na webu Zdravého města, viz:
https://zdravemesto.litomerice.cz/media/cache/file/0d/Cihelna_vystupy.pdf.

V průběhu let 2019 - 2022 proběhlo v Litoměřicích devět takových setkání. Zúčastnili se jich vždy zástupci vedení města, někteří radní a zastupitelé, zástupce velitele Městské policie a pracovník Odboru životního prostředí.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán města
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?


https://www.youtube.com/watch?v=Emjy8-IHr_A

https://www.youtube.com/watch?v=JlbCfeIFccY

https://litomerice.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=27209a969a30486b92b805289e32fc03

Začátek aktivity: 01.09.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] nespecifikováno
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Nutná přítomnost zástupců města, Městské policie, Zdravého města a zástupce z Odboru životního prostředí, dopravy a územního rozvoje.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Během těchto setkání vzešlo spoustu drobných podnětů, které se daly řešit téměř okamžitě.

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

nezaznamenány

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Vzhledem k tomu, že se nám tato setkání osvědčila a občanům tento způsob komunikace vyhovuje, plánujeme tato setkání udržovat i do dalších let s tím, že se budou konat vždy jednou za dva roky a střídat se tak s velkým veřejným fórem.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Tiskové zprávy:

https://www.litomerice.cz/aktuality/pokraticti-chteji-jednani-se-zastupci-penny-marketu-ohledne-parkovani

https://www.litomerice.cz/aktuality/obyvatele-mirejovicke-strane-kritizovali-i-chvalili-temer-shodne

https://www.litomerice.cz/aktuality/pod-hornim-nadrazim-zaznel-rekordni-pocet-nametu

https://www.litomerice.cz/aktuality/otuzilci-z-centra-by-privitali-upraveny-pristup-do-labe

https://www.litomerice.cz/aktuality/vice-nez-sto-obyvatel-cihelny-diskutovalo-s-vedenim-mesta-o-lune

https://www.litomerice.cz/aktuality/diskuze-s-obcany-budou-v-zari-pokracovat

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
Web: http://www.litomerice.cz
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i