• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

ŠVÝCARSKO: "Plán pro chodce" motivuje k procházkám po městě

Procházky podle "Plánu pro chodce" jsou projektem města Ženevy, který předkládá nový, pozitivní a hravý pohled na pohyb v městském prostředí.
Plán pro chodce navazuje na předchozí úpravy městského prostranství, jejichž cílem bylo usnadnit a podpořit pěší dopravu. Výjimečné na něm je zejména to, že podporuje nejen individuální, ale též kolektivní pěší dopravu.
Součástí projektu je mimo jiné také tvorba informačních brožur, které chodce provedou jednotlivými navrženými okruhy s různorodou tematikou a umožní jim tak lépe poznat své vlastní město. 

Základní informace

Název obce/města/regionu: ŠVÝCARSKO / Switzerland
Kontakt: odbor urbanismu (chodci)
Příjmení, jméno: Pasche, Martine
Organizace: Město Ženeva
E-mail: Martine.Pasche@ville-ge.ch
Telefon: 0041 022 418 60 35
Téma: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Město Ženeva vytvořilo v rámci hlavního územního plánu pěších tras ("Plán pro chodce") 10 městských okruhů. Snahou tohoto projektu bylo podpořit pěší chůzi a lépe využít veřejná prostranství. Každý okruh je věnován určitému tématu a byla k němu vytvořena informační brožura obsahující mapu pro danou trasu a údaje o zajímavostech, které se na trase nacházejí. Rovněž byl vyhotoven plán města, v němž je uvedena doba nezbytná pro přesun z jednoho místa na jiné při rychlosti chůze 5 km/h.

10 tematických okruhů pro chodce zahrnuje:


1. "Od panství k panství" - téma: bývalá panství města
2. "Od památky k muzeu" - téma: historické a kulturní dědictví
3. "Od nábřeží k nábřeží, od perónu k perónu" - téma: parky a cestování
4. "Od města k městu" - téma: poznávání města Ženevy a města Carouge
5. "Po proudu řeky" - téma: břehy řeky Rhôny
6. "Odtud a odjinud" - téma: břehy řeky Arve
7. "Pohybem ke zdravému srdci" - téma: urbanismus, zdraví a životní prostředí
8. "Od historie do moderní doby" - téma: urbanismus a architektura
9. "Od cedru k cedru" - téma: cedry města
10. "O duchu Ženevy" - téma: mezinárodní organizace

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO
I.   Deset informačních brožur o tematických pěších trasách a mapa s uvedením doby chůze z jednoho místa na jiné
     (možné stáhnout na adrese: http://www.ville-geneve.ch/promenades)
II.  Dvě informační brožury pro školáky, určené žákům ženevských škol, s názvem "Malý plán pro chodce"
      (ke stažení na: http://www.ville-geneve.ch/themes/mobilite/pieton/petit-plan-pietons)
III. Kniha "Ženeva pěšky, 10 tematických okruhů" (vydavatelství Slatkine, Ženeva 2008)

Začátek aktivity: 01.01.1996
Konec aktivity: 01.12.2005
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. CHF] 40
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města i externích finančních zdrojů
Detailní rozpis: Uvedeny náklady na vytvoření jedné informační brožury (nezahrnuje náklady na vytištění)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Podporou pěší chůze v Ženevě se snažíme pobízet obyvatele, aby kombinovali různé způsoby dopravy ve městě - např. chůzi, jízdu na kole či veřejnou dopravu. Chceme jim tak ukázat, že některé způsoby pěší dopravy mohou být rychlejší a zdravější než doprava automobilem. Toto naše úsilí je v souladu s několika strategickými cíli, které podporují jak trvale udržitelný rozvoj města, tak zdraví jeho obyvatel. Pěší doprava totiž přispívá ke zlepšování kvality ovzduší díky snižování hluku z automobilové dopravy, a tím se zlepšují celkové životní podmínky obyvatel ve městě. Kromě toho si veřejnost procházky oblíbila i proto, že jim ukazují městský prostor v novém světle.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Téma pěší dopravy a především její podpory a aktivizace veřejnosti se u politiků a úředníků netěší velké oblibě. Úspěch prvních informačních brožur, kterého jsme dosáhli po tří až čtyřletém úsilí, nás povzbudil do další práce na projektu a získal nám i větší podporu ze strany politiků.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? K projektu byla uspořádána tisková konference, jíž se zúčastnili externí partneři (školy, WWF - Světový fond na ochranu přírody atd.)
Další propagace zejména na veřejných akcích, kde se prezentujeme v informačním stánku.

Aktéři

Název: Martine Pasche
Adresa: Service d'urbanisme - piétons, rue du Stand 25,1204 Genève
Web: http://www.ville-geneve.ch/themes/mobilite/pieton
Detailně zpracované dobré praxe

ŠVÝCARSKO / Switzerland

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i