• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Bílina: Vratné kelímky - udržitelné kulturní akce města

Město Bílina se rozhodlo zvýšit povědomí občanů o třídění odpadů, snížit odpad při pořádání kulturních akcí a zároveň prostřednictvím tematicky pojatých kelímků propagovat město.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Bílina
Příjmení, jméno: Jandová Drahomíra
Organizace: město Bílina
E-mail: jandova@bilina.cz
Telefon: 417 810 802
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem aktivity je zejména předejít nadměrnému užití jednorázových plastových kelímků, jimiž jsou obvykle po akcích města pro veřejnost přeplněny nádoby na odpad, či které se dokonce povalují po zemi.

Město Bílina proto od roku 2023 zajistilo na většinu kulturních akcí vratné plastové kelímky. Každý stánek s občerstvením je má k dispozici za vratnou zálohu 50 Kč.

Potištěné kelímky jsou ve 4 variantách, s bílinskými, barevně a tematicky odlišenými motivy. V neposlední řadě tak kelímky podporují identitu města.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategie Smart City - kapitola 2.5.3 Inteligentní odpadové hospodářství
Začátek aktivity: 01.05.2023

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 237
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla financována z rozpočtu města.
Detailní rozpis: Grafický návrh potisku kelímků - 8.000 Kč.
Na potisk 4000 ks kelímků dotace od Severočeských dolů, a. s., ve výši 30.000 Kč, celková cena 136.178,24 Kč.
Pronájem vratných kelímků na 5 akcích města v roce 2023 - 101.035 Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme aktivitu hojně propagovat na všech dostupných informačních kanálech, v době konání kulturní akce zajistit výlep plakátů v místě. S provozovateli stánků předem domluvit vše kolem vratných kelímků včetně jejich propagace.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Snížení odpadů při pořádání kulturních akcí. Propagace města.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Počáteční finanční náročnost.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Díky dobrému vztahu města s jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů se podařilo získat dotaci na potisk kelímků. Společnost vydávající certifikát "Čistý festival" pochválila Kulturní centrum za výborně zpracované podklady vedoucí k získání certifikátu - počínaje fotodokumentací konče poskytnutím vážních lístků z likvidce odpadu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Společnost jež na akci Májový jarmark pronajala vratné plastové kelímky (16000 ks) dle předložených faktur za likvidaci odpadu potvrdila, že bylo ušetřeno cca 220 kg plastového odpadu, který by jinak skončil v odpadu.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Aktivita bude využívána při všech venkovních kulturních akcích pořádaných městem. Potištěné kelímky je možné zakoupit v Informačním centru Bílina za zvýhodněnou cenu 50 Kč/kus.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? 26.04.2023 na Facebooku Kulturního centra Bílina www.cistyfestival.cz Bílinský zpravodaj 12.05.2023. str. 3, 16.06.2023 str. 12
Příloha:

Aktéři

Název: Kulturní centrum Bílina
Adresa: Želivského 54/7, Bílina
Web: http://www.kcbilina.cz

Další aktéři

Název:Informační centrum Bílina
Adresa:Břežánská 50/4, Bílina
Web:http://www.icbilina.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i