• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: "Prorodinný den" na pracovištích městského úřadu

Zaměstnancům Městského úřadu v Litoměřicích je od roku 2016 nabízen benefit v podobě prorodinného dne, který se koná přibližně 3x ročně. Dětem zaměstnanců úřadu je věnována celodenní péče a jejich rodiče se tak mohou plně věnovat své práci bez čerpání dovolené. Zároveň je zajištěn běžný provoz všech pracovišť. Městský úřad se tak snaží napomáhat sladění pracovního a rodinného života.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Ing. Jana Eflerová
Organizace: Město Litoměřice - Komunitní plánování sociálních služeb
E-mail: jana.eflerova@litomerice.cz
Telefon: 416,916,122
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Prorodinný den přispěl ke spokojenosti zaměstnanců městského úřadu, neboť zaměstnanci vnímají tento benefit pozitivně - je postaráno o jejich děti a oni se mohou plně věnovat své práci. Děti se tak mohou seznámit, kde a jak jejich maminka či tatínek pracují.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano
Začátek aktivity: 31.08.2016
Příloha
Foto PDF (4,25 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 3
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Aktivity vybírány v rámci příspěvkových organizací města)
Detailní rozpis: 3 000 Kč (občerstvení, drobné dárky) / akce

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Přínosem tohoto benefitu je zajištění hlídání dětí zaměstnanců ve dnech, kdy jsou MŠ i ZŠ většinou zavřené. Zaměstnanci tak nemusí hledat jednodenní hlídání, jsou přítomni v zaměstnání a zajišťují tak plynulý chod městského úřadu pro občany města.
Při plánování je třeba zohlednit klimatické podmínky (při pobytu venku).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ne

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad aktivity nelze kvantifikovat. Aktivita byla hodnocena kladně - opakuje se do současné doby. Jedná se o cca tři jednodenní akce/rok.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? O aktivitu je značný zájem, má vzrůstající tendenci. Program je přizpůsoben věku dětí.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, aktivita se bude rozvíjet k danému tematickému dni (podzimní prázdniny, Vánoce, 2. ledna, velikonoce, aj.)

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? S ohledem na akci určenou zaměstnancům městského úřadu, akce avizována na poradách vedení, pozvánkou na intranetu. Po akci zveřejněny fotografie, článek včetně videoreportáže regionální televize.
Příloha:
Kvalita VS HTML ()

Další poznámky

Další poznámky Úspěšná akce pomáhá zaměstnancům městského úřadu vykrýt dny okolo svátků a prázdnin, kdy je úřad otevřen, ale školky a školy nikoli. Naši zaměstnanci tak nemusí shánět hlídání pro své děti, pro které je od ranních hodin připraven pestrý program, aktivity, workshopy, návštěvy zajímavých míst, které nejsou běžně přístupné (např. strojovna kina, apod.). Děti si odnášejí spoustu zážitků a jejich rodiče se tak mohou i v tento den věnovat své práci.
Rovněž se osvědčila vynikající spolupráce s příspěvkovými organizacemi.

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Dům dětí a mládeže Rozmarýn
IČO nebo jiný registrační údaj:62769693
Adresa:Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.ddmrozmaryn.cz

Název:

HC stadion Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:46769129
Adresa:Zahradnická215/28, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.hclitomerice.cz

Název:

Kino Máj
IČO nebo jiný registrační údaj:44557141
Adresa:Sovova 4, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.mkz-ltm.cz

Název:

Fér kafé
Adresa:Park Václava Havla
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i