• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Čepřovice: Školkový farmářský trh

Jak podpořit školku v zakoupení skleníku, v němž děti samy pěstují zeleninu, a přitom zapojit místní výrobce i širší komunitu? Obec Čepřovice spolu s místní mateřskou školou má svou zkušenost.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Čepřovice
Příjmení, jméno: Barbora Poláčková, starostka
Organizace: Obec Čepřovice
Telefon: 606 630 489
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? První ročník školkového farmářského jarmarku proběhl na podzim 2021. Záměrem akce bylo uspořádat komunitní setkání, jehož výtěžek finančně podpoří místní mateřskou školku v zakoupení skleníku, v němž si budou děti pěstovat vlastní zeleninu. Nápad uspořádat jarmark podpořili nejen rodiče a prarodiče, ale také místní farmáři a výrobci.
Na jarmarku se prodávaly lokální produkty, ale také výrobky školkových dětí. Součástí jarmarku byla též tvořivá dílna a doprovodný program pro účastníky. Hlavním organizátorem akce byla MŠ Čepřovice.

S ohledem na pozitivní ohlas a velkou návštěvnost plánuje MŠ s jarmarkem pokračovat:
- 04/2022: Velikonoční jarmark pomáháme Ukrajině – výdělek bude poskytnut na pomoc Ukrajině konkrétně rodině, která u nás bude ubytována (obec dala k dispozici byt).
- 10/2022: Podzimní jarmark – výdělek bude poskytnut domovu pro Seniory, se kterým MŠ Čepřovice spolupracuje, zaplacena bude aktivita pro Domov pro seniory Sousedovicích (harmonikáři, canisterapie, kouzelník)
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Koncepce rodinné politiky obce Čepřovice
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Video záznam z trhu - https://www.facebook.com/msceprovice/videos/569491840799084

Začátek aktivity: 01.10.2021
Příloha
Jak byla aktivita financována? finančně se podíleli hlavně rodiče, dobrovolníci, kteří věnovali materiál na výrobu výrobků děti na trh. Nebylo třeba z rozpočtu školky ani obce jakkoliv finančně akci podporovat.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Zapojení rodičů, široké veřejnosti, místních farmářů do celé akce, ukázat všem, že v okolí obce je mnoho šikovných farmářů a také to, že děti dokáží bojovat za svou věc (nový skleník, zaplacení aktivity pro seniory, pomoc Ukrajině apod.).B39
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Významný vliv počastí při venkovních akcích.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? MŠ Čepřovice prvním ročníkem jarmarku vydělala na zahradní skleník 24 500 Kč .
Akci navštívilo něco přes 150 lidí a účastnilo se celkem 5 prodejců.
Na druhý ročník máme již potvrzeno 15 prodejců.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Farmářský školkový trh chceme pravidelně pořádat 2x do roka v podobě Velikonočního a podzimního trhu.
Záměrem je postupně oslovovat další prodejce na území okresu s možností zapojit se.
Dále plánujeme uskutečnit velký školkový trh našeho Mikroregionu Vlachovo Březí

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Informace k akci byly zveřejněny na FB stránkách, po okolních obcích rozneseny informativní plakáty, www stránky obce.

https://strakonicky.denik.cz/ctenar-reporter/farmarsky-trh-se-povedl-ceprovicka-skolka-vybrala-na-sklenik-23-tisic-korun-2021.html

https://www.facebook.com/msceprovice/videos/569491840799084 (později zveřejněno také v místní TV Šrumec)

První ročník byl podpořen panem senátorem MUDr. Bc. Tomáš Fialou, MBA, který se i osobně zúčastnil, na 2. a 3. trh má obec již zaplacenou reklamní kampaň na rádiu Faktor

Aktéři

Název: Obec Čepřovice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00228702
Adresa: Čepřovice 58, 38756 Čepřovice
Web: https://www.ceprovice.cz/

Další aktéři

Název:MŠ Čepřovice
IČO nebo jiný registrační údaj:75000806
Adresa:Čepřovice 56, 38756 Čepřovice
Web:https://www.ceprovice.cz/materska-skola-ceprovice/1506441592-0
Publicita NOR - aktivity, projekt
Detailně zpracované dobré praxe

Čepřovice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i