• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Jihlava: Jihlava bez odpadu! - osvětová kampaň

Cílem projektu bylo spustit osvětovou kampaň pro širokou veřejnost na téma problematiky neustále se zvyšující produkce odpadů (směsného komunálního i separovaného), aby bylo postupně nastaveno prostředí pro vytváření a prohlubování osobní zodpovědnosti každého člověka za stav životního prostředí v souvislosti s množstvím produkovaného odpadu. V rámci příprav a realizace osvětové kampaně bylo naším cílem minimalizovat množství vznikajících odpadů v souladu s mottem kampaně "Jihlava bez odpadu!".

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Martina Gregorová
Organizace: Statutární město Jihlava, odbor životního prostředí, odd. služeb v ŽP
E-mail: martina.gregorova@jihlava-city.cz
Telefon: 565593300
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Zvýšení povědomí veřejnosti o problematice nadměrné produkce odpadů vč. známých dopadů na životní prostředí. Zájemcům pak byla nabídnuta jednoduchá opatření vedoucí k redukci produkovaného odpadu v domácnostech a nastartování postupného přechodu na domácnosti bez odpadů (samolepky Nevhazujte reklamu, textilní tašky, textilní sáčky).

Naše hlavní úsilí směřovalo k vytvoření webové stránky s tématem předcházení vzniku odpadů (www.jihlava.cz/bezodpadu ), k reklamě umístěné na čtyřech vozech MHD a k reklamním spotům v rádiu. Pro potřeby reklamy na vozech MHD byla uzavřena dohoda s fotografem Greggem Segalem na využití dvou fotografií z jeho série "7 days of garbage" . Současně byla oslovena fotografka a grafička Eva Bystrianská, která nafotila sérii fotografií s odpadovým tématem v jihlavských zařízeních pro nakládání s odpady. Fotografie i reklamní spoty do rádia jsou umístěny i na výše uvedených „bezodpadových“ webových stránkách. Další aktivity v rámci kampaně: Pro studenty střeních škol jsou pořádány besedy. S podstatou kampaně byli seznámeni i úředníci a vedení Magistrátu města Jihlavy. Na Magistrátu jsou postupně zaváděny změny směřující ke snížení produkce odpadu (např.: re-use stoleček, plakát na kávomat- vlastní hrneček, zrušení barelů na vodu, výměna PET lahví za skleničky na jednáních). V městské knihovně byla uspořádána výstava přinášející informace o stavu životního prostředí a nabízející možnosti, jak se každý může přičinit o změnu vedoucí k převzetí zodpovědnosti nejen za vlastní produkci odpadů.

Ve spolupráci s organizací VOR Jihlava a SUPŠ Jihlava - Helenín byly ušity sáčky z  nepoužívaných záclon a lněné sáčky, které jsou vhodnou alternativou mikrotenových sáčku na ovoce, zeleninu a pečivo. Sáčky jsou prodávány na Turistickém informačním centru za cenu 30,- Kč a 40,- Kč. Nechali jsme vyrobit látkové tašky ve dvou designech vždy s tématem předcházení vzniku odpadů. Tašky jsou prodávány na turistickém informačním centrum za cenu 40 Kč ve variantách s dlouhýma i krátkýma ušima. Zdarma jsou na odboru životního prostředí a na turistickém informačním centru k dostání samolepky „Nevhazujte reklamu“. V roce 2019 u příležitosti Dne Země byly prezentovány na centrálním jihlavském náměstí fotografie Evy Bystrianské z cyklu předcházení vzniku odpadů, byly promítány dokumenty s odpadovými tématy a probíhala diskuze s lidmi o odpadovém i „bezodpadovém“ hospodářství. Téma předcházení vzniku odpadů je pravidelně zmiňováno v městských novinách.Od Vánoc 2018 jsou na kulturních akcích, jejichž pořadatelem je statutární město Jihlava, u stánků na občerstvení používány na prodej nápojů výhradně vratné kelímky.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Ano, všechny fotografie, plakáty  a dokonce i spoty jsou k dispozici webových stránkách www.jihlava.cz/bezodpadu v záložce Kampaň (galerie).

Začátek aktivity: 01.01.2018
Příloha
Plakát Kávomat PDF (343 kB)
Re-Use stoleček JPG (97,8 kB)
Vratné kelímky JPG (696 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 610,2
Jak byla aktivita financována? 610 200 Kč (z toho 191 910,- Kč spoty do rádia + vysílání vždy 1. týden v měsíci po dobu 1 roku, 348 180,- Kč reklama na MHD po dobu 2 let, 48 717,- Kč fotografie, 21 000,- náklady na pořízení výstavy, materiál na text. sáčky)

Z Ekologického fondu statutárního města Jihlavy, (zdrojem příjmů fondu jsou pokuty ukládané v oblasti ŽP, odvody za vynětí ZPF, příspěvky od EKO-KOMU)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Po celou dobu projektu jsme se řídili níže uvedenými motty: "Je jen jeden způsob jak dorazit do cíle: Začít." Sri Chinmoy "Nejde o to, co se Vám právě děje, ale jak na to reagujete." Epiktétos "K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama." Edmund Burke

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Cca o rok se zpozdilo spuštění kampaně v rozhlase a na vozech MHD z důvodu neodsouhlasení finančních prostředků. Finance byly uvolněny z Ekologického fondu statutárního města Jihlava až po volbách na podzim 2018 (tzn. po změně ve vedení města).

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Vzhledem k povaze projektu nebylo realizováno vyhodnocení. Pouze můžeme uvést, že při pořádání besed koncem roku 2019 na toto téma pro střední školy již většina studentů měla o této problematice povědomí. Prodalo se 100 lněných sáčků a 270 sáčků ze záclonoviny.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, chceme v projektu pokračovat, a to především dalšími podpůrnými aktivitami, které budou občanům usnadňovat přechod na provoz domácnosti s minimem produkce odpadu. Chceme pokračovat s články v městských novinách Ježkovy oči, chtěli bychom pro novopečené rodiče připravit dotaci na nákup látkových plen, chtěli bychom více spolupracovat se supermarkety a restauracemi a bistry na území města za účelem omezení používání jednorázových obalů. Plánujeme zavést v Jihlavě osvětové akce Den bez odpadu, Týden bez odpadu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Jedná se o osvětovou kampaň. Osvěta je prováděna skrze média: Hitrádio Vysočina, Noviny jihlavské radnice (nově Ježkovy oči), web města, reklama na vozech MHD.

Webové stránky: www.jihlava.cz/bezodpadu/ - sekce Galerie - fotografie do novin a na vozy MHD, spoty vysílané v Hitrádiu Vysočina

Příloha:
Galerie HTML ()

Další poznámky

Další poznámky V průběhu celé kampaně dbáme na to, aby nevznikaly zbytečné odpady. Textilní sáčky na ovoce a zeleninu byly našity ze záclon, které byly nashromážděny z kontejnerů na použitý textil. V současné době zajišťujeme výrobu dalších. Tentokrát máme předjednanou spolupráci s ženskou věznicí ve Světlé nad Sázavou. Výstava byla připravena jako putovní. Bude instalována v rámci Dne Země 2020 a po té bude nabídnuta k zapůjčení do jihlavských škol.

Aktéři

Název: Statutární město Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: 00286010
Adresa: Masarykovo náměstí , 586 01 Jihlava

Další aktéři

Název:VOR Jihlava, z.ú.
IČO nebo jiný registrační údaj:65761979
Adresa:Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava

Název:

SUPŠ Jihlava - Helenín
IČO nebo jiný registrační údaj:60545976
Adresa:Hálkova 42, 586 03 Jihlava - Helenín

Název:

Eva Bystrianská - fotografka
IČO nebo jiný registrační údaj:18981771
Adresa:evabystr@gmail.com

Název:

Gregg Segal Photography
Adresa:2305 Santa Anita Ave, Altadena, California 91001, USA
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i