• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Vsetín: Cyklostezka jako součást průmyslové zóny

Jde o skutečně originální nápad, jak získat dotaci na cyklostezku. Stavěla se totiž v rámci rozsáhlého projektu, jehož hlavním cílem bylo připravit území pro novou průmyslovou zónu Vsetín – Bobrky II. 2 450 metrů nové cykostezky, která odklonila provoz cyklistů z rušné silnice I. třídy, je zároveň součástí Cyklostezky Bečva. Navazuje tedy na stávající cyklistickou infrastrukturu a počítá se i s jejím dalším rozvojem. Celkové náklady na tento úsek činily cca 3,6 miliónů korun.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Organizace: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Téma: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)
Podnikání, investice, stavebnictví, suroviny
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? - Spojení centra města s průmyslovou zónou na severozápadním okraji města prostřednictvím 2,5 km dlouhé cyklostezky, která vede mimo hlavní silniční tah.
- Odklonění cyklistů a cykloturistů z rušné komunikace na stezku vedoucí v převážné části po bermě řeky Bečvy.
- Doplnění stávající cyklistické infrastruktury na páteřní cyklostezce Valašské Meziříčí - Vsetín - Velké Karlovice.
- Podpora cyklistiky jako alternativního dopravního prostředku do zaměstnání.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.04.2006
Konec aktivity: 30.06.2006
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 3603
Jak byla aktivita financována? 25% rozpočet města
75% dotace z evropských fondů a státního rozpočtu

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pořádně připravit stavební dokumentaci v návaznosti na stávající či plánované cyklostezky a cyklotrasy. Pokusit se najít externí zdroj minimálně na částečné financování výstavby. Propagovat cyklistiku jako alternativní dopravní prostředek ve všech věkových kategoriích.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Cyklostezka doplňuje chybějící úsek páteřní cyklostezky, proto byla klíčová angažovanost osvědčených zkušených realizátorů. Urychlení výstavby významně ovlivnilo získání dotace na vybudování jak průmyslové zóny, tak cyklostezky.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články "Cyklisté a příznivci kolečkových sportů budou mít k dispozici další plochu" (Vsetínské noviny, Naše Valašsko, Jalovec) , regionální televize
Příloha:

Aktéři

Název: Město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304450
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i