• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti

Město Litoměřice uděluje malé granty kompenzující náklady na aktivity na podporu fair trade. Podpora může tvořit až 100 % nákladů, maximálně však 4.000 Kč. Žadatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Za podpory malých grantů bylo realizováno mnoho nových aktivit v oblasti fairtrade a globální odpovědnosti.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Bc. Hana Tobiášová
Organizace: Město Litoměřice - Fairtradové město Litoměřice
E-mail: hana.tobiasova@litomerice.cz
Telefon: 416 916 443
Téma: Systém finanční a jiné podpory, získávání externích zdrojů; finanční řízení
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Místní aktivity ke globálním tématům (fairtrade, ap.)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Město Litoměřice uděluje malé granty kompenzující náklady na aktivity na podporu fair trade. Podpora může tvořit až 100 % nákladů, maximálně však 4.000 Kč. Žadatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Za podpory malých grantů bylo realizováno mnoho nových aktivit v oblasti fairtrade a globální odpovědnosti - např. tvořivé workshopy knihovny (Férové korálkování aneb Jak se zdobí Afrika) nebo spolku seniorů (Fairtrade máme v malíčku, Sousedi, pojďte na kafe, Čokoláda s příběhem), alertnativní přípravy kávy, vítání prvňáčků fairtradovým balíčkem, společné vaření rodičů a dětí (Fairtradové svačinky umí všechny maminky) nebo divadelní představení (Zikmund a Hanzelka jedou do Afriky), workshopy během Férovém festivalu Dun Dun.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Fotodokumentace, videozáznamy
Začátek aktivity: 01.01.2014
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 52
Jak byla aktivita financována? V roce 2014 byly podpořeno 7 projektů celkovou částkou 23.700 Kč. V roce 2015 bylo podpořeno rovněž 7 projektů a to celkovou částkou 27.800 Kč.

Dotace jsou udělovány z rozpočtu města.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Přidělování a použití dotace musí být (mimo jiné) v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků v platném zněni

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? NE
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ve finanční podpoře fairtradových aktivit budeme pokračovat.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tiskové zprávy, reportáže v regionální televizi.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Finančním příspěvkem jsme do šíření spravedlivého obchodu zapojili další zájmové skupiny a rozšířili spektrum aktivit o nové nápady.

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: https://www.litomerice.cz/

Další aktéři

Název:ShineBean, o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22690000
Adresa:Osvobození 839, Litoměřice
Web:http://shinebean.org/

Název:

ProLUKA o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22852697
Adresa:Velká Dominikánská 36, Litoměřice
Web:http://proluka.webnode.cz/o-nas/

Název:

Spolek LiPen
IČO nebo jiný registrační údaj:02231506
Adresa:Mírovné náměstí 153/26, Litoměřice
Web:https://cs-cz.facebook.com/SpolekLiPen/

Název:

Kinoklub Ostrov, o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:68954310
Adresa:Svatováclavská 17, Litoměřice
Web:http://www.kinoostrov.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i