• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Jihlava: RE-USE pointy a prevence vzniku odpadu

Re-use pointy slouží k využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. V Jihlavě podporují systém opětovného využití věcí komplexně a vytváří pro něj v rámci města různorodé příležitosti.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Ruschková Katarína
Organizace: Statutární město Jihlava
E-mail: katarina.ruschkova@jihlava-city.cz
Telefon: +420 739 342 424
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

V rámci předcházení vzniku odpadů město Jihlava podporuje systém opětovného využití věcí komplexně a vytváří pro jeho fungování v rámci města různorodé příležitosti.

Kromě webových stránek http://jihlava.cz/bezodpadu/ zaměřených na tuto problematiku a podpory platforem sloužících k darování či výměně věcí jsou vytvářena různorodá místa, kam lidé mohou nepotřebné a přesto stále využitelné věci odložit.

Prvními takovými místy byly re-use stolečky přímo na úřadě. Protože fungovaly velmi dobře a naučila se je využívat i veřejnost, zřídili jsme re-use centrum v jednom ze tří sběrných dvorů. Na základě podnětu obyvatel jednoho z jihlavských sídlišť jsme dále na veřejném prostranství na sídlišti umístili re-use skříň. Do ní mohou lidé odkládat věci, které už nevyužijí, a vyzvedávat si je. I samotná skříň je však příkladem cirkulární ekonomiky, protože je vyrobena z textilního kompozitu, tedy materiálu, který se vyrábí z plastů a textilu odevzdaného obyvateli. Slouží tedy i k edukaci, která je v případě předcházení vzniku odpadu velmi důležitá.

Tyto základní a dlouhodobé aktivity jsou pak doplňovány ještě jednorázovými akcemi, swapy, sbírkami, nebo dotovanými (dřevěnými) kompostéry, které rovněž přispívají k předcházení vzniku odpadů.

První stolečky vznikly v roce 2016, v r. 2021 bylo zřízeno re-use centrum a v r. 2022 re-use skříň.

V letošním roce bychom chtěli ještě otevřít re-use centrum pro velké věci (nábytek apod.).

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy - Analýza 2017-2021

Adaptační strategie statutárního města Jihlava na změnu klimatu (2022)

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy (2014-2020)

Začátek aktivity: 01.01.2016
Příloha
Foto: RE-USE centrum JPG (14,1 kB)
Foto: RE-USE centrum JPG (54,4 kB)
Jak byla aktivita financována?

Náklady byly financovány z vlastního rozpočtu města.

Re-use skříň zafinancovala společnost FCC prostřednictvím spoluvlastněné společnosti ASMJ, která vlastní a provozuje třídičku odpadů v Jihlavě.

Detailní rozpis:

Náklady na re-use centrum byly pouze provozní, protože vzniklo reorganizací areálu sběrného dvora.

Náklady na re-use skříň hradila firma FCC a byly v řádu desítek tisíc korun.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Všechny re-use aktivity doporučujeme propojit s edukací.

Ideální je, pokud má každé místo svého provozovatele nebo alespoň "patrona" - např. u re-use skříně či stolečků je vždy nějaká osoba zodpovědná za dohled a v případě potřeby kontaktuje OŽP (poškození, nutná oprava).

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? podpora cirkulární ekonomiky, edukace veřejnosti, snížení produkce odpadu, pomoc sociálně slabším skupinám
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? riziko, že re-use pointy mohou sloužit jako místo pro odpad v případě nepoužitelných věcí, vandalismus u míst bez dozoru

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Většinu aktivit nelze měřit; sledovány jsou pouze návštěvy v re-use centru na sběrném dvoře, kterých je 30 - 50 denně.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, připravujeme re-use centrum i pro velké věci (nábytek, kočárky apod.), které se do stávajících re-use pointů odložit nedají.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

VIDEO: Nová re-use skříň na Březinkách (14.10.2022)

ČLÁNEK (město Jihlava): V Jihlavě je otevřeno první RE-USE centrum (9.4.2021)

ČLÁNEK (ČTK/Aktuálně, 2023): Útulek věcí. Do jihlavského re-use centra se dá odložit nábytek i stavební materiál (18.9.2023)

Aktéři

Název: Statutární město Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: 00286010
Adresa: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava
Web: http://www.jihlava.cz

Další aktéři

Název:FCC Česká republika s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:45809712
Adresa:U Skály 5726/2, 586 01 Jihlava
Web:http://www.fcc-group.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i