• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kopřivnice: Mezinárodní projekt mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“

Projekt „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“ vznikl z potřeby mladých lidí, kteří se podílejí a chtějí podílet na demokratickém životě ve svém městě. Jedná se o 4 výměnné pobyty mladých Čechů, Poláků a Francouzů s cílem výměny zkušeností v oblasti zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů v jejich městech. Podařilo se navázat spolupráci mladých a v rámci projektu mladí lidé z Kopřivnice (ČR) a francouzského Trappes, kde fungují dětská zastupitelstva a spolupráce mladých s orgány obcí, společně vytvořili metodiku "Jak zřídit dětské zastupitelstvo".
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Příjmení, jméno: Heráková, Lenka
Organizace: Město Kopřivnice
E-mail: lenka.herakova@koprivnice.cz
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Mezinárodní spolupráce mládeže. Jedná se o 4 výměnné pobyty mladých Čechů, Poláků a Francouzů s cílem výměny zkušeností v oblasti zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů v jejich městech. Mladí lidé se na společných setkáních učili prostřednictvím neformálního vzdělávání - umění komunikovat, vyjednávat, prezentovat, základům projektového řízení a dalším formám řízení. Podařilo se navázat spolupráci mladých a v rámci projektu mladí lidé z Kopřivnice (ČR) a francouzského Trappes, kde fungují dětská zastupitelstva a spolupráce mladých s orgány obcí, společně vytvořili metodiku "Jak zřídit dětské zastupitelstvo". Tuto metodiku pak společně prezentovali polským kolegům. Projekt stále ještě probíhá.
Začátek aktivity: 01.09.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1212,6
Jak byla aktivita financována? projekt Erasmus +

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme aktivity podrobně naplánovat. Počítat s možnými vnějšími riziky. Disponovat finanční rezervou na možné vícenáklady.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Byli jsme nucení řešit např. zrušení letu pro skupinu 24 účastníků. Před první aktivitou se u francouzského partnera objevily organizační probémy, které vyvolaly posunutí termínu první aktivity projektu. Mladí lidé na pozvání senátorky za město Trappes ve Francii navštívili v rámci projektu francouzský Senát a zúčastili se jeho jednání.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Aktivity projektu se budou konat dvě v České republice, jedna ve Francii a jedna v Polsku. Nyní se nacházíme v polovině projektu. V průběhu první a druhé aktivity proběhly činnosti, které zlepšily úroveň klíčových kompetencí a dovedností zúčastněných mladých lidí z Francie a České republiky. Konkrétním výstupem těchto dvou aktivit je účastníky vytvořená metodika ""Dětské zastupitelstvo jako nástroj k spolurozhodování o našem městě"". Tento příklad dobré praxe společně tvůrci předají nyní v říjnu při třetí aktivitě skupině mladých lidí z polského Myszkowa, která nemá s formou dětského zastupitelstva zkušenost. Současně budou všichni účastníci pokračovat ve společném dialogu a společném učení. Čtvrtá aktivita, které se zúčastní Dětské zastupitelstvo z České republiky a skupina mladých z Polska, cílí vedle účastníků projektu na stovky mladých lidí v Myszkowě, kterým bude metodika pro fungování dětských zastupitelstev prezentována.

Projekt ještě probíhá. Po skončení projektu obdrží mladí youth pasy.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V rámci projektu probíhala komunikace s regionálními médii v regionech zúčastněných partnerů. O projektu psaly noviny, byly vysílány reportáže v regionálních televizích. Je v provozu facebooková stránka.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Užitím metod neformálního vzdělávání v průběhu celého projektu usiluje projekt o posílení kompetencí mladých lidí v oblasti projektové logiky, projektového řízení, koncepční práce a prezentace. Prostřednictvím mezinárodního rozměru projektu a podporou mezikulturního dialogu má projekt ambici přispět k osobnostnímu rozvoji mladých lidí, zvýšení jejich sebevědomí, posílení jejich smyslu pro iniciativu a podnikavost, podpoře jejich zapojení do demokratického života a zlepšení mezikulturního povědomí mladých lidí se zdůrazněním rozmanitostí i jednoty Evropy a v neposlední řadě přispět k jejich praktické komunikaci v cizím jazyce.

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163
Web: https://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Zespól Szkól Publicznych Nr 3 Gimnazijum Nr 3 z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Myszkowie
Adresa:Kosciuszki 30, 42-300 Myszkow, Polsko
Web:https://www.gim3myszkow.cba.pl

Název:

Comité de jumelage de Trappes
IČO nebo jiný registrační údaj:N SIRET 489 052 845 00018
Adresa:16 rue Pierre Brossolette, 781 90 Trappes, France
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i