• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Nový Jičín: Novojičíňáci třídí i gastroodpad

Občané Nového Jičína mohou od roku 2022 nově třídit i gastroodpad. Město navázalo spolupráci s bioplynovou stanicí, kde se tento dosud nevyužívaný odpad bude zpracovávat na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Nový Jičín je jedním z prvních měst v republice, které se do třídění gastroodpadu pouští.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Nový Jičín
Příjmení, jméno: Ing. Eva Bártková (vedoucí Odboru životního prostředí)
Organizace: Město Nový Jičín
E-mail: eva.bartkova@novyjicin.cz
Telefon: 556 768 294
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji
Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Od března 2022 mohou občané v Novém Jičíně třídit další komoditu - gastroodpad, tedy zbytky z kuchyně. Při fyzické analýze odpadu v roce 2020, při které jsme přebírali směsný odpad na vytřiditelné složky, totiž vyšlo najevo, že gastroodpad z něj tvoří celkem 18 %. Zavedením nádob na gastroodpad jsme tak učinili další krok, díky němuž můžeme z nádob na směsný odpad velkou část vytřídit a zařadili jsme se tak k prvním městům v ČR, která gastroodpad systematicky třídí. Po městě je rozmístěno cca 40 sběrných nádob, přičemž za prvních 6 týdnů provozu se vytřídilo více než 5 tun gastroodpadu.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021-2027,
Plán odpadového hospodářství obce na období 2017 – 2022
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

leták pro občany "Třídím gastro"

instruktážní reportáž na TV Polar

Začátek aktivity: 01.03.2022
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z vlastních zdrojů
Detailní rozpis: Vstupní náklady byly nulové, nádoby jsou od poskytovatele služby. Měsíční náklady na svoz odpadu jsou cca 14.000 Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Město Nový Jičín se dlouhodobě snaží občany podporovat ve sběru a třídění odpadu, v tomto konkrétním opatření se ukázala jako užitečná Fyzická analýza odpadu, která poukázala na to, jak značnou část ve směsném odpadu tvoří právě zbytky jídel z kuchyně (viz výše zmiňovaných 18 %). 

Jsme poctěni, že jsme za naše úsilí v této oblasti získali v červnu tohoto roku hned dvě krajské ceny, a to za separaci komunálního odpadu a také za elektroodpad. Do soutěže v třídění odpadu, kterou pořádá Moravskoslezský kraj se společností EKO-KOM, bylo zapojeno všech 300 obcí a měst kraje. Nový Jičín byl jediným městem, které zvítězilo ve dvou kategoriích.

Zavedení nádob na gastroodpad je dalším krokem v této oblasti a aktivní jsme i nadále - v srpnu jsme otevřeli první novojičínské Re-use centrum.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Občany vítaná aktivita - spousta domácností je ochotna gastroodpad třídit a teď má od města i podporu v tom, aby tak činila
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Spolu se zavedením nádob je důležitá i současná osvěta, která musí jít ruku v ruce, aby lidé do nádob vyhazovali odpad, který tam skutečně patří - informace o tom, co a jak lze v rámci těchto nádob třídit a jak gastroodpad do nádob umisťovat, jsme šířili prostřednictvím infoletáku, reportáže a informací na webu (podobnou zkušenost jsme měli i při zavádění nádob na použitý olej, kde je od poskytovatele služby přesně dáno, jak musí být olej do nádob uložen a toto je nutné respektovat)

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Svoz probíhá jednou týdne, zajišťuje jej externí firma, která odpad následně v bioplynové stranici zpracovává na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Evidujeme, jaký objem je svezen - zatímco v rámci prvního svozu bylo vyvezeno 0,431 tun gastroodpadu, o měsíc později už to bylo téměř dvojnásobné množství, lidé se učí nádoby na gastroodpad využívat. Přínosem aktivity je pozitivní dopad na životní prostředí i na město samotní, které má touto cestou šanci s ohledem na stále se zvyšující poplatky za skládkování ušetřit v odpadovém hospodářství nemalé peníze.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Aktuálně je smlouva uzavřena na 1 rok, následně je možné a v případě osvědčení systému i vítané prodloužení

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

• leták vložené v Novojičínském zpravodaji, který putuje do každé domácnosti,

• TZ na webu města: https://www.novyjicin.cz/aktualne/od-brezna-se-v-novem-jicine-tridi-i-gastroodpad/

• reportáž na TV Polar (A): https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000030267/v-novem-jicine-uz-mohou-zacit-tridit-i-zbytky-od-obeda

• reportáž na TV Polar (B): https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000030290/tridit-do-hnedych-popelnic-a-dale-vyuzit-lze-nove-i-zbytky-jidel

• interaktivní mapa s rozmístěním nádob na gastroodpad: https://maps.novyjicin.cz/index.php/view/map/?repository=4&project=gastroodpad

• TZ na webu Moravské hospodářství: https://moravskehospodarstvi.cz/novy-jicin-se-pripojuje-k-projektu-tridim-gastro/

• příspěvek na FB města: https://m.facebook.com/novyjicin/photos/a.305038059407/10161714877959408/?type=3&eid=ARBfncmVDc5KboEtUjgneh8fQDeHKlr8X2NvX8QJ_MIXzOaBuYR3LpWPK5qHQsaL6RpGO5ADN8v-ja_Y

Aktéři

Název: Město Nový Jičín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298212
Adresa: Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, 74101
Web: http://www.novyjicin.cz

Další aktéři

Název:Energy financial group a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:24282821
Adresa:Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 – Michle
Web:https://www.efg-holding.cz/

Název:

EFG Rapotín BPS s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:14080427
Adresa:Jesenická 812, 788 14 Rapotín
Web:https://www.efg-rapotin.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nový Jičín

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i