• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Prachatice: Klimatická škola pro udržitelný život

Projekt "Klimatické školy pro udržitelný život" se zabývá zlepšením prostředí obce s ohledem na klimatické změny. Do projektu jsou zapojeni žáci Montessori ZŠ Prachatice, Národní. Žáci prochází labyrintem, ve kterém se seznamují se svým okolím, se sebou samými, se silnými a slabými stránkami života v obci, s pilíři udržitelného rozvoje a navrhují projekty, které by bylo možno v obci realizovat. Součástí je setkání a diskuze s různými zájmovými skupinami a zástupci města. Závěrem bude realizovaný projekt, jeho propagace a promýšlení dalších možností

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Příjmení, jméno: Kozlová Dagmar
Organizace: ZŠ Prachatice, Národní 1018
E-mail: kozlova@seznam.cz
Telefon: 728730762
Téma: Výchova a osvěta k UR a globálním tématům

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

V rámci aktivit školy děti navrhly, co by chtěly v Prachaticích změnit, tak aby přispěly ke zmenšení dopadů klimatických změn. Po schůzce se seniorkami, které jim mj. řekly, jak vypadalo místo, kde dnes stojí škola, a se zástupci města, své návrhy znovu vyhodnotily a vybraly několik projektů. například budou po Prachaticích rozmístěna pítka pro ptáky. Pítka vyrobí v chráněné dílně STROOM Dub a budou rozmístěna ve školních a školkových zahradách, v zahradách středních škol, v zahradě DDM, v zahradě hospice a Alzheimer centra, ve farních zahradách a v zahradách domovů pro seniory. Všechny tyto instituce děti oslovily, reakce byly vždy kladné. Dále proběhnou jednání s firmou, která vyhraje v letošním roce kosení travních porostů v Prachaticích. Děti se pokusí domluvit na omezení sečení trávníků. Před školou budou rovněž vysety porosty tzv. letní louky, které se také nesečou. Děti jednaly se zástupci iniciativy "Dolej si" a pracují na oslovování podniků v Prachaticích a okolí, které by mohly mít o iniciativu zájem. Během jednání se zástupci města bylo dohodnuto, že iniciativa bude realizována i v městských veřejně přístupných budovách. Děti se dále snaží zjistit, kde byly v Prachaticích studánky, chystají se pustit do obnovy alespoň některých z nich.

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Ze strany dětí navrhnout konkrétní projekty pro Prachatice, které reagují na téma změn klimatu.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Během prezenční výuky jsme pořizovali fotografie, během distanční výuky pouze screen shot obrazovky, viz. příloha.
Začátek aktivity: 01.09.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 10
Jak byla aktivita financována? Aktivita je financována v rámci projektu DAMOKLES

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pokud jsou děti motivovány, projevují velký zájem o to, co se v obci děje, mají potřebu se k projektům a k životu v obci vyjadřovat. Nebojí se diskuze a mají mnoho nápadů, které dokáží dotáhnout do konce. Není třeba jim nic podsouvat, dokáží vymyslet a zrealizovat mnohé.

Využívali jsme a využíváme metodiku Školy pro udržitelný život.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pokud pominu dobu distanční výuky, není nic, co by realizaci ovlivnilo. Na druhou stranu je třeba uvést, že ani distanční výuka nás nezastavila a vše je při troše dobré vůle možné převést do on-line prostředí, byť to samozřejmě ani zdaleka není ideální. Velkým překvapením, myslím, že pro všechny bylo, že po diskuzi se zástupci města došlo k realizaci zcela nového projektu, který děti neměly ve svém zásobníku.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Projekt je zatím ve fázi přípravy a počátků realizace. Už teď je ale jasné, že dopadem, nevím, jestli měřitelným, je zvýšení zájmu dětí o život v obci, propojení dětí a seniorů, a do budoucna zlepšení kvality života v obci s ohledem na dopady na životní prostředí.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Ještě nedokážeme zcela posoudit
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Určitě plánujeme v projektu pokračovat. Možná už se ho budou účastnit jiné děti, ale nápadů je mnoho a věřím, že s novými dětmi přijdou i nové projekty.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Projekt je zatím medializován pouze na našich webových stránkách, formou týdenních zpráv třídy Osmáků, např.: https://www.narodka.cz/informace-osmaci.html?a=5220-velky-snem Až dojde k rozvolnění opatření a konečné fázi realizace, medializovat samozřejmě budeme.

Další poznámky

Další poznámky Z našeho pohledu je určitě důležité věřit ve schopnosti dítěte, nic zbytečně neorganizovat a nechat děti projevit svůj názor. Důležité bylo jít do projektu bez vlastní myšlenky na projekt a to se jednoznačně vyplatilo. Děti vše vymyslely samy, s drobnou dopomocí i samy realizují.

Aktéři

Název: ZŠ Prachatice, Národní 1018
IČO nebo jiný registrační údaj: 00583278
Adresa: Národní 1018, 38301 Prachatice
Web: http://www.narodka.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i