• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Jihlava: Jihlavská sportovní neděle

Sport jako součást života komunity – takový je jeden ze záměrů jihlavského sportovního festivalu „Jihlavská sportovní neděle“. Cílem akce bylo nejen v pocovidovém období „rozhýbat“ obyvatele města, ale zejména je zábavnou formou seznámit se širokou nabídkou sportovních klubů a organizací, které ve městě působí.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Krátká Soňa
Organizace: statutární město Jihlava
E-mail: sona.kratka@jihlava-city.cz
Telefon: 731540526
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se představit činnost místních sportovních klubů a organizací široké veřejnosti. Podpořit fungování a členskou základnu těchto klubů (zejména ve složité pocovidové době). Inspirovat obyvatele k různým možnostem sportování v jejich měst od obvyklých až po netradiční. Zprostředkovat zájemcům možnost si konkrétní sporty na místě přímo vyzkoušet.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem sportovního setkání bylo pomoct zejména rodinám s dětmi zorientovat se v aktuální nabídce možností sportování, zprostředkovat setkání se zástupci klubů, podívat se na ukázky činnosti, případně si daný sport vyzkoušet. Zároveň akce pomohla sportovním klubům a organizacím s propagací jejich činnosti, náborem nových členů a propojením s širší veřejností po náročných covidových letech.

Akce zamýšlený účel splnila a již v prvním ročníku 2021 se sešlo první zářijovou neděli na Vodním ráji téměř 200 sportovců a trenérů (dobrovolníků) ze 17 sportovních klubů, kteří představili přes 20 různých sportů. K vyzkoušení byla široká nabídka sportů od klasického fotbalu či volejbalu až po ne zcela obvyklou capoeiru či kobudo. Po celou dobu akce tiskový mluvčí Radovan Daněk a náměstek pro sport Petr Ryška s mikrofonem v ruce návštěvníky prováděli, zvali na ukázky sportovních dovedností a diskutovali se zástupci klubů.

V letech 2022 a 2023 uspořádalo město další 2 ročníky, které vzbudily zájem ještě více sportovních klubů i veřejnosti. Po obou akcích jsme měli od sportovních klubů zpětnou vazbu, že na základě této propagace přibyli noví členové.

Město vnímá tuto sportovní událost jako jednoznačný přínos pro zájmové i výkonnostní sportování nejen dětí a mladých, ale i dospělých obyvatel.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018 - 2025
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

2021 - https://jihlava.cz/foto-video-jihlavska-sportovni-nedele-5-zari-2021/d-548158;

2022 - https://www.youtube.com/watch?v=AgDBfe-aA1A

Začátek aktivity: 01.09.2021

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 40
Jak byla aktivita financována?

- z rozpočtu statutárního města Jihlavy financováno technické zázemí - pronájem, zvukař, občerstvení;

- prezentace klubů a všech vystupujících zcela dobrovolnicky;

- propagace v Hitradiu Vysočina a zajištění hudebního doprovodu - sponzoring

Detailní rozpis: 40.000 Kč + nefinanční plnění (sponzoring) + dobrovolníci

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme obobný typ akce vyzkoušet - s minimálními náklady lze dosáhnout výrazného afektu pro podporu sportu ve městě.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Sportovci si s minimální technickou a propagační podporou aktivity přiravují sami a sami prezentují; networking; výměna zkušeností sportovců, trenérů apod.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Venkovní akce vždy mají riziko nepříznivého počasí.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Aktivita byla hodnocena samotným realizátorem na základě zpětné vazby od partnerů - sportovních klubů a organizací a na základě zpětné vazby od návštěvníků. Důkazem pozitvní zpětné vazby bylo opětovné zapojení sporotvních klubů a organiizací ve 2. ročníku a zvýšená návštěvnost na akci i přes zhoršené počasí.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, v roce 2023 plánujeme 3. ročník a věříme v zapojení ještě více sporotovních klubů než doposud.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

https://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2341571-jihlavska-sportovni-nedele;

https://www.facebook.com/events/927278294798652/?paipv=0&eav=Afa9da-uWiAd479hPQWtThF30x0w7kA3P6XmENZZtJbqzQtfa0X6dgAxMFjDgVHdxj0&_rdr;

https://www.youtube.com/watch?v=AgDBfe-aA1A;

https://www.facebook.com/watch/?v=3069543189997391;

https://jihlavavkondici.cz/jihlavska-sportovni-nedele-4-9-2022-vodni-raj-jihlava/;

https://jihlavsky.denik.cz/galerie/jihlavska-sportovni-nedele-2022.html?back=1645255596-11598-36&photo=2;

https://vysocina-news.cz/na-jihlavske-sportovni-nedeli-ukazi-svuj-um-gladiatori-i-tanecnici/;

https://www.ajdnes.cz/jihlavska-sportovni-nedele/jihlava/133441;

https://www.zsdemlovaji.cz/skolni-rok-2022-2023/jihlavska-sportovni-nedele-4-9-2022/;

https://www.vodomilek.cz/component/content/article/351-jihlavska-sportovni-nedele;

https://vysocina.rozhlas.cz/foto-jihlava-laka-deti-k-pohybu-a-sportu-od-tance-pres-kobudo-az-k-atletice-8569780;

Příloha:
Foto z akce 1 JPG (186 kB)
Foto z akce 3 JPG (175 kB)
Foto z akce 4 JPG (254 kB)
Foto z akce 5 JPG (253 kB)
Foto z akce 6 JPG (183 kB)

Aktéři

Název: statutární město Jihlava, OŠKT
IČO nebo jiný registrační údaj: 00286010
Adresa: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Web: http://www.jihlava.cz/

Další aktéři

Název:SK Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj:543241
Adresa:Okružní 4628/2, 586 01 Jihlava
Web:http://www.skjihlava.cz/

Název:

TJ Sokol Bedřichov
IČO nebo jiný registrační údaj:530948
Adresa:Sokolovská 122c, 586 02 Jihlava
Web:http://www.sokolbedrichov.cz/

Název:

Hitradio Vysočina (MEDIA MARKETING SERVICES a.s.)
IČO nebo jiný registrační údaj:27604942
Adresa:Jiráskova 1424/78, 586 01 Jihlava
Web:http://hitradiovysocina.cz/

Název:

a mnoho dalších jihlavských sportovních klubů a organizací
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i