• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Kulatý stůl o budoucnosti sportu ve městě

Kulatý stůl ke koncepci rozvoje sportu ve městě měl za cíl seznámit veřejnost se současným stavem a systémem podpory sportu a diskutovat o dalším vývoji, pravidlech, možnostech financování a potřebách jednotlivých cílových skupin. Zásadou je, aby se jednání účastnili zástupci města, sportovních klubů a oddílů, občané. Nezbytným účastníkem akce je znalý a profesně zdatný nezávislý facilitátor a důkladně stanovený a připravený program, aby výstupy z jednání splnily požadavek na podklad pro tvorbu nové koncepce rozvoje sportu ve městě.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Příjmení, jméno: Vlčková Rita
Organizace: Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice
E-mail: rita.vlckova@litomerice.cz
Telefon: + 420 416 916 447
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? O budoucnosti sportu v Litoměřicích měli příležitost diskutovat všichni (občané Litoměřic, zástupci sportovních oddílů, škol apod), kteří se chtěli k budoucnosti sportu a rozvoji volnočasových aktivit ve městě vyjádřit. Náměty občanů z kulatého stolu poslouží jako podklad pro zpracování Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Souhrná zpráva s výsledky kulatého stolu na téma: Budoucnost sportu v Litoměřicích, Fotodokumentace
Začátek aktivity: 03.12.2013
Konec aktivity: 31.12.2014

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 17000
Jak byla aktivita financována? Rozpočet Zdravého města Litoměřice

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při přípravě koncepce sportu je důležité komunikovat s veřejností o budoucnosti sportu ve městě. Hlavním cílem setkání bylo seznámení veřejnosti se současným systémem podpory sportu a diskutovat o dalším rozvoji sportu ve městě a nových možnostech jeho financování. Je dobré, aby akci moderoval nestranný a zkušený facilitátor, který bude o tématu a možných situacích dobře informován.Samozřejmou součástí je také pozvání všech sportovních klubů a oddílů ve městě, aby se k danému tématu mohly vyjádřit. Důležité je důkladná příprava akce s facilitátorem a stanovení programu akce tak, aby přinesla žádané výsledky a neskončila pouze plenární diskuzí bez stanovení výsledků jednání.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Průběh akce mohou narušit zejména sportovní spolky, kterým se nelíbí např. dosavadní rozdělování financí. V tuto chvíli musí situaci koordinovat facilitátor. Zde se vyplatí důkladná předběžná příprava akce po stránce obsahové a zajištění zkušených spoluorganizátorů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Facilitátorem akce zpracována evaluační závěrečná zpráva z akce
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Setkání bylo prvním krokem k otevření diskuze o dalším rozvoji sportu v Litoměřicích. Město bude dále uvažovat o způsobech zapojení veřejnosti do přípravy Koncepce sportu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním akce: vylepení plakátů na výlepových plochách a veřejných místech, pozvánka na zpravodajském webu litomericko24.cz, e-mailová pozvánka aktivním občanům, kteří mají zájem o zasílání novinek ze Zdravého města, pozvání sportovních organizací.
Po akci: Článek a fotogalerie z akce v Litoměřickém deníku, Radniční zpravodaj
Příloha:
Sport_KS_článek PDF (501 kB)
Sport_KS_plakát JPG (523 kB)

Aktéři

Název: Město Litoměřice (Projekt Zdravé město Litoměřice a MA 21)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Ing. Pavel Mička PhDr. - facilitátor akce
IČO nebo jiný registrační údaj:68568444
Adresa:Vrbova 1497/21, 142 00 Praha Braník
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i