• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Ostrava: BezpapírOVA MHD

Kompletní zrušení papírových jízdenek v ostravské MHD navazuje na možnost bezkontaktní platby. Jde o další krok k ekologizaci dopravy, který současně přináší i významné finanční úspory.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ostrava
Příjmení, jméno: Mgr. Tereza Šnoblová - tisková mluvčí
Organizace: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
E-mail: tereza.snoblova@dpo.cz
Telefon: 59 740 1111
Téma: Hromadná doprava, integrované dopravní systémy a dopravní obslužnost

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Tři a půl roku po úspěšném zavedení možnosti platit ve vozidlech MHD v Ostravě bezkontaktní platební kartou (BPK) byly úplně zrušeny papírové jízdenky. Tento krok výrazně napomohl k modernizaci a ekologizaci MHD, která se v odbavování cestujících posunula na mezinárodní úroveň.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) chtěl navázat na úspěšný projekt odbavení cestujících na BPK a současně se zrušením papírových jízdenek nabídl elektronické odbavení i cestujícím, kteří z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou využít odbavení na BPK. Realizací projektu došlo k další ekologizaci dopravy a DPO rovněž nemusel investovat prostředky do potřebné obnovy označovačů papírových jízdenek (dosavadní byly z roku 1995).

Jednotlivou jízdu je dnes možné zaplatit přímo ve vozidle u jednoho z instalovaných terminálů (více než 2 200 terminálů v cca 600 vozidlech), a to velice jednoduše: pouhým přiložením „karty“ bez jakéhokoliv výběru jízdného (pouze v případě dokupovaného jízdného pro spolucestující, psa nebo zavazadlo je jízdné potřeba vybrat z nabídky). „Kartou“ je v tomto případě běžná bezkontaktní platební karta, dále „ODISka“ - karta integrované krajské dopravy uznávaná u všech dopravců v MS kraji a „KREDITní jízdenka“ – nově zavedená anonymní čipová karta DPO.

Kromě uvedeného je možné v MHD Ostrava odbavení prostřednictvím SMS jízdenky nebo zakoupením elektronické jízdenky v jedné ze dvou mobilních aplikací MojeDPO a ODISapka. Dostatečná nabídka možností odbavení značně zjednodušila rozhodnutí o ukončení prodeje a následně platnosti papírových jízdenek. Vzhledem k dříve realizovaným investicím do odbavovací technologie na bezkontaktní karty, růstu obliby bezkontaktního odbavení cestujících a budoucímu vývoji v této oblasti, bylo směřování DPO jednoznačně dané. Zrušením papírových jízdenek stanovila ostravská MHD nový trend v odbavování cestujících.

Postupným rozšiřováním možností o další způsoby úhrady jízdného se podíl papírových jízdenek na celkovém prodeji jednotlivých krátkodobých jízdenek rychle snižoval. V polovině r. 2016, kdy došlo k zavedení platby BPK přímo ve vozidlech, byl podíl papírových jízdenek cca 87,5 %. Pouhých 6 měsíců fungování platby BPK stačilo na to, aby se podíl papírových jízdenek snížil o téměř 15 % na cca 73 %. Za další 3 roky, tedy na konci roku 2019, kdy došlo k defnitivnímu ukončení prodeje papírových jízdenek, dosahoval podíl papírových jízdenek již jen cca 20 %. Úsilí DPO spojené se zavedením nejnovějších KREDITních jízdenek (Ultra light karty) bylo zaměřeno na uspokojení potřeb hlavně náhodných cestujících, kteří z různých důvodů doposud neakceptovali námi už dříve zavedené systémy odbavení. Nešlo ale prvoplánově o náhradu za zrušené papírové jízdenky, šlo o rozšíření našeho portfolia nabízených elektronických jízdenek.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Informace o zrušení prodeje jízdenek v papírové formě DPO prezentoval od poloviny roku 2018. Tyto informace přebírala celostátní i lokální média a byly také pravidelně dostupné na našich vlastních informačních kanálech, jako jsou webové stránky DPO a sociální sítě. Vzniklo také několik návodných videí, jež jsou umístěny na DPO kanále Youtube, jak jednoduše platit přímo ve vozidlech, případně si zakoupit KREDITní jízdenku v automatu.
Začátek aktivity: 01.04.2020
Příloha
Jak byla aktivita financována? Pořízení nových DPO jízdenkomatů bylo realizováno z investičních prostředků společností (odpadla potřeba nákladné obnovy označovačů papírových jízdenek). Náklady na nosič kreditní jízdenky vyjdou neutrálně, náklady na výrobu jsou kryty přirážkou k ceně za prodej mimo automaty.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Přestože šlo o převratný krok do té doby v podmínkách ČR nebývalý, cestující veřejnost jej bez problémů akceptovala. Elektronizace odbavení cestujích je bezesporu směr, kterým dříve nebo později půjdou všechny dopravní podniky.
Příloha:
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Od počátku zavedení KREDITní jízdenky byla tato karta koncipována s platností 180 kalendářních dnů od prvního použití (s možností opakováného dobíjení). Nicméně praxe ukázala, že nosič je využitelný (nepodléhá zásadnímu opotřebení) i po této době, a proto byla v polovině roku 2020 prodloužena platnost karet na 365 kalendářních dnů. Tímto krokem došlo k dalšímu zvýšení komfortu při jejím využívání a snížil se dopad na životní prostředí.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Před realizací projektu byly vyhodnoceny provozní úspory v podobě nerealizované investice do obnovy označovačů papírových jízdenek, nižší náklady na provoz a údržbu odbavovacího systému, úspora pracovních míst, úspora na výrobě papírových jízdenek, úspora na provizích za prodej papírových jízdenek. Celkový přínos pro společnost byl odhadován v rozsahu cca 7-8 mil. Kč ročně, což se během provozu systému naplňuje.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Na rok 2022 připravujeme společně s Koordinátorem ODIS přechod dlouhodobých časových jízdenek do mobilního virtuálního prostředí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tématu jsme věnovali mimořádnou PR péči. Kromě tiskové konference při zavedení KREDITní jízdenky a nových jízdenkomatů bylo téma zrušení papírových jízdenek komunikováno při každé příležitosti prezentace odbavování cestujících. Téma bylo pro média velmi atraktivní a odezva napříč mediálním prostorem byla značná.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Dopravní podnik Ostrava a.s. je provozovatelem městské hromadné dopravy v Ostravě, přičemž jeho dlouhodobým cílem a záměrem je vybudování moderní, kvalitní, efektivní veřejné dopravy, zaměřené na environmentální principy v přepravě cestujících. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k revitalizaci na několika úrovních, a to jak při obměně vozového parku (přechod na zemní plyn, tj. pohon CNG, podpora nezávislé elektrické trakce, parciální trolejbusy, vodík), tak v rámci odbavování cestujících a v neposlední řadě také samozřejmě uvnitř společnosti DPO s cca 2 000 zaměstnanci.

Aktéři

Název: Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 61974757
Adresa: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Web: https://www.dpo.cz/

Další aktéři

Název:Koordinátor ODIS s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:64613895
Adresa:28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Web:https://www.kodis.cz/

Název:

Diebold Nixdorf s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25784528
Adresa:Siemensova 2716/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Web:https://www.dieboldnixdorf.com/

Název:

TELMAX s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:27481166
Adresa:Jiráskova 154, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Web:https://www.telmax.eu/cs/default.aspx

Název:

ČSOB
IČO nebo jiný registrační údaj:1350
Adresa:Roztylská 2321/19, 14800 Praha Chodov
Web:http://www.csob.cz

Název:

Mikroelektronika
IČO nebo jiný registrační údaj:15029221
Adresa:Dráby 849, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Název:

XT Card
IČO nebo jiný registrační údaj:27408256
Adresa:Seifertova 327/85, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i