• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Čepřovice: "Zelená pro Čepřovice" aneb vysaď si svůj strom

Vše začalo v roce 2017, kdy se zastupitelstvo obce rozhodlo, že je třeba revitalizovat prostory obecních cest. Jak to udělat a zapojit do revitalizace co nejvíce občanů? Jak udělat za málo peněz hodně muziky? To byl nelehký úkol, ale povedlo se a tak vznikl projekt "Děti sází stromy" následoval projekt "Rodina a její strom života" v rámci tvorby nové cesty vzniklo i "Stromořadí hrdinů," následovala výsadba nazvaná "Vraťme stromům korunu." Posledním větším počinem byla výsadba dětí z mysliveckého kroužku Jezevci ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Mlaka. Dále se do projektu zapojuje i MŠ Čepřovice a to tak, že v rámci pasování prvňáčků vysazují na školní zahradě vždy jeden strom se jmény dětí, které odcházejí do školy. Hlavním cílem projektu je, aby se do dění v obci zapojili i občané, aby si vážili přírody kolem sebe, aby byli hrdí na to, kde žijí. To se povedlo a věřte, že není nic krásnějšího, než když Vám na obecní úřad přinesou děti ukázat co jim na stromečku vyrostlo.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Čepřovice
Příjmení, jméno: Poláčková Barbora
Organizace: Obec Čepřovice
E-mail: obec.ceprovice@seznam.cz
Telefon: 606630489
Téma: Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat
Péče o krajinu

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Zatím se nám od roku 2017 povedlo v katastru obce vysadit celkem 270 stromů - z toho bylo 182 ovocných stromů (vysazujeme původní odrůdy: jabloně, hrušně, švestky a třešně) a 88 listnatých stromů (jasany, javory, lípa, dub) a ještě nekončíme. Do tohoto projektu se podařilo zapojit snad každého občana obce od nemluvňat až po seniory. Hodnotou pro každého je, že má v obci svůj strom se svou jmenovkou, a tak i odkaz pro další generace. Co nás to stálo? - Skoro vůbec nic! Jen občerstvení, a i na tom se z většiny podílely místní ženy. Vše za nás zaplatil sponzor, kterého našla nadace Sázíme stromy z.ú.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 22.10.2017
Příloha
Fotodokumentace PDF (1,21 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 50
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu obce byla použita pouze částka 5000 Kč na občerstvení a pak částka 45 000 Kč z rozpočtu obce na výsadbu stromů kolem jedné cesty. Cca 112 000 Kč bylo od nadace ČEZ. Zbylé částky byly vždy od sponzorů, které zaujal náš projekt a byli ochotní jej zaplatit: Sehnala je nadace Sázíme stromy z.ú - cca 200 000 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Určitě se nebát oslovit občany, vymyslet zajímavé téma výsadby a jít do toho. Nebát se následné péče o stromy, protože to většinou dělají "majitelé stromu" osobně, chtějí se starat a starají se. Vždycky je třeba si to užít na 100% nejvíc je vsadit na děti, protože ty baví v určitém věku každá práce. Určitě si ale dopředu dojednat zalévání. V posledních letech bylo velké sucho a bylo třeba každý týden stromky zalévat, nám tuto službu zajistili místní hasiči.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Překážkou bylo snad jen dvakrát počasí, které ale nikdy nikoho neodradilo. Překvapením pro mne bylo to, že se hned při první akci ,"Děti sází stromy" opravdu zúčastnily všechny děti společně se svými rodiči. Myslím, že za celou domu nenastala žádná nečekaná nepříjemná situace. Největším překvapením bylo zjištění, že to lidi tak moc nadchlo a v podstatě vysazujeme pořád.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Nebyl prováděn žádný monitoring dopadu našeho projektu.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ve vysazování určitě chceme pokračovat, po pozemkové úpravě máme spoustu obecních cest, které chceme takovýmto způsobem přivést k užitku a zároveň zkrášlit okolí obcí. Vždy se snažíme výsadbu dělat zajímavou tím, že ji vysazuje určitá skupina lidí, nebo se vysazuje k určitému výročí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Většinou vše zveřejňujeme na obecních FB stánkách a v podstatě se novináři vždy přijeli nečekaně podívat. Jinak moc média neoslovujeme.

Aktéři

Název: Obec Čepřovice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00228702
Adresa: Čepřovice 58, 38756 Čepřovice
Web: https://www.ceprovice.cz/

Další aktéři

Název:Sázíme stromy z.ú
IČO nebo jiný registrační údaj:02626870
Adresa:Libochovická 1072/11, 18400 Praha 8
Web:http://www.sazimestromy,cz

Název:

Nadace ČEZ
IČO nebo jiný registrační údaj:26721511
Adresa:Duhová 1531/3, 14053 Praha 4
Web:http://www.nadacecez.cz

Název:

ČSŽ Čepřovice, SDH Čepřovice, Myslivecké sdružení Mlaka, Myslivecký kroužek Jezevci, Mateřská škola Čepřovice, obyvatele obce Čepřovice, Jiřetice a Koječín.
Detailně zpracované dobré praxe

Čepřovice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i