• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kraj Vysočina: Soutěž "Rok života", podpora malých obcí v kraji

Kraj Vysočina inicioval soutěž Rok života jako symbolickou podporu a poděkování malým obcím do 1,5 tis obyvatel ve složitém pandemickém období.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Holý Petr
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
Telefon: 564 602 538
Téma: Podmínky pro život na venkově

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Jako povzbuzení v době pandemie a náhradu za zrušenou soutěž Vesnice roku, vyhlásil Kraj Vysočina spolu s krajskými organizacemi Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místnísch samospráv soutěž Rok Života v obcích Kraje Vysočina. Cílem této soutěže bylo zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života a ocenit je za jejich aktivity, které tak mohou být inspiraci a vzorem pro ostatní obce.
Soutěžit mohly obce do 1 500 obyvatel. Povinná forma soutěžního příspěvku byla videomedailonek nebo prezentace fotografií (s komentářem) v maximální délce 10 min a popis dobré praxe obce spojené s řešením dopadu pandemie COVID-19 do běžného života obce za období od března 2020 do března 2021.

Přihlásilo se celkem 23 obcí. Z nich veřejnost vybrala 3 nejlepší hlasováním a další 3 vybrala komise složená se zástupů vyhlašovatelů soutěže. Ocenění získali finanční odměnu (viz níže) a sošku skleněného anděla.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO tisková zpráva a články na www a v Novinách Kraje Vysočina.
Začátek aktivity: 01.03.2021
Konec aktivity: 26.05.2021
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 240
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu kraje.
Detailní rozpis: Cena veřejnosti – 1. místo – 50 000 Kč, 2. místo – 40 000 Kč, 3. místo – 30 000 Kč
Cena odborné komise – 1. místo – 50 000 Kč, 2. místo – 40 000 Kč, 3. místo – 30 000 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Dobré zabezepečení pro ověření hlasujících v online prostředí.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Někteří zástupci menších obcí nemají dostatečné prostředky a vybavení pro zpracování videoprezentace.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V rámci hlasování veřejnosti jsme přijali celkem 25 269 hlasů.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Očekáváme že se opět bude soutěžit v rámci republikové soutěže Vesnice roku.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Mediálním partnerem soutěže byl Český rozhlas Vysočina.
Příloha:

Aktéři

Název: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Spolek pro obnovu venkova ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:64937178
Adresa:Bělotín č. 151, 753 64 Bělotín
Web:https://www.spovcr.cz/krajske-organizace/spov-kraje-vysocina/

Název:

Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:75130165
Adresa:Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
Web:https://www.smscr.cz/cz/kraje/47-kraj-vysocina

Název:

Český rozhlas Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:452 45 053
Adresa:Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava
Web:http://www.vysocina.rozhlas.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Podmínky pro život na venkově

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i