• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Tábor: Zelené střechy pro bytové domy

Tábor je jedním z prvních měst v republice, které vybudovalo tzv. zelenou střechu na obytném panelovém domě.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Tábor
Příjmení, jméno: Oupicová Eva
Organizace: Město Tábor
E-mail: eva.oupicova@mutabor.cz
Telefon: +420 381 486 166
Téma: Ovzduší, hluk, elektromagnetický smog, záření

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Město Tábor a jeho správce majetku společnost Bytes jako první v Jihočeském kraji zrealizovali pilotní projekt tzv. zelené střechy na výškové budově původní zástavby. Panelový dům v Berlínské ulici na sídlišti Nad Lužnicí s plochou cca 360 metrů čtverečních se tak může pochlubit moderní a účelnou střešní krytinou.

Jedná se o dvanáctipatrový panelový bytový dům s 84 bytovými jednotkami na sídlišti, z doby výstavby 90. let minulého století. Z tohoto důvodu bylo před realizací rešeno několik základních otázek. První bylo, zda a jako vahou lze střechu přitížit, aby nedošlo k nadměrnému zatížení střechy. Druhou otázkou bylo zatížení větrem kvůli výšce objektu, a to jak z důvodu snosu substrátu a zeleně, tak nadměrnému vysoušení substrátu v době kořenění vegetačních koberců do substrátu. Dalším důležitým úkolem bylo vysvětlit obyvatelům horních pater, že nebude zhoršena kvalita bydlení a že zelená střecha nebude mít za následek vznik plísní v podstřešních bytech.

Mezi hlavní cíle tohoto projektu patří efektivní využití dešťové vody, která by jinak stekla do kanalizace. Důležitým efektem je také zvýšení životnosti střechy, jejíž plášť je díky ozelenění chráněn před UV zářením. V neposlední řadě je zelená střecha skvělým pomocníkem při regulaci teploty uvnitř domu, což ocení zejména obyvatelé bytů v nejvyšším patře.

Kroky k realizaci zahrnovaly vytipování projektu, statický posudek střechy před rekonstrukcí, zpracování projektové dokumentace pro realizaci, samotnou realizaci a následnou údržbu.

Po konzultacích a návrhu skladby zelného souvrství byl osloven statik, který provedl kontrolní výpočet únosnosti střešního pláště a možné přitížení budovy. Následně byly řešeny detaily v provedení oplechování, kdy cílem bylo zabránit přístupu slunečního záření na hydroizolační vrstvy střechy, které nebude krýt substrát a zásyp kamínku. Od tohoto řešení očekáváme prodloužení životnosti pláště střechy.

Dvanáctipatrový objekt je mnohem více zatížen větrem než nízké objekty, na kterých se zelené střechy aplikují nejčastěji. Z tohoto důvodu je nutné nechat navrhnout odbornou firmu tloušťku substrátu tak, aby nedocházelo k přesychání substrátu vlivem větrů, které kolem takovýchto budov vanou i v bezvětrných dnech, zejména pak v úrovni 12. patra. Přesychání substrátu by mělo za následek nesprávný růst vysazených rostlin a vyžadovalo by v suchém počasí dodatečnou zálivku, což je v rozporu se snahou snížení spotřeby vody.

V prvních pěti letech je nutné o střechu pečovat, tzn. pololetní kontroly, údržby, případné závlahy, odstranění plevelů či dosazování nových rostlin.

Od výstavby uvedené střechy na panelovém domě jsme pokračovali v nastíněném směru u dalších městských objektů, ukázky některých z nich jsou uvedeny v prezentaci - viz příloha.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Aktivita navazuje na projekt SECAP, který řeší dlouhodobou udržitelnost a sledování energetického chování měst, a v němž je město Tábor členem

Začátek aktivity: 01.01.2021
Délka přípravy projektu: [měsíců] 6
Příloha
Foto PNG (1609 kB)
Foto JPG (284 kB)
Foto JPG (359 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 4400
Detailní rozpis: Náklady v případě realizace na panelovém domě, kdy plocha střechy je cca 360 m2, činila 4,4 mil. Kč. Z toho zelená střecha vyšla zhruba na 1 milion Kč.

Aktivita byla financována z rozpočtu města a následné dotace.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Celý proces trvá v ideálním případě 6 měsíců (od rozhodnutí do realizace - projekční a technické práce) na městské budově.

Ne na každý objekt lze realizovat zelenou střechu. Vždy je důležitý statický posudek. Pro různé výšky budov je potřebná různá tloušťka substrátu, aby střecha bez problémů fungovala a nedocházelo k přesychání.

Aplikace zelené střechy vyžaduje použití jiných materiálů, než u klasického souvrství běžné nezelené střechy. I s myšlenkou nutnosti aplikovat materiál s obranou proti prorůstání kořínků, je vhodné o zelené střeše uvažovat ve chvíli, kdy nás čeká generální oprava střechy, tedy se očekává, že střechu již nelze lokálně vyspravovat a je třeba začít znovu.

Proces lze rozdělit do čtyř základních fází. Jde o fázi přípravy projektu a rozpočtu (zhruba 3 až 4 měsíce), v závislosti na základních konstrukčních informacích dané stavby a rychlosti zpracování projektu. Další fází (přeskočíme-li výběr zhotovitele) bude realizace nové hydroizolační vrstvy, klempířských prvků, elektroinstalací a dalšího, což zabere zhruba měsíc až dva v závislosti na složitosti projektu a počasí. Třetí fází akce a paradoxně tou nejrychlejší je právě aplikace zeleného souvrství střechy, která trvá od 1 do 4 dnů. Poslední a naopak tou nejdelší fází je povýsadbová péče. U našich projektů ji rovnou dáváme do rozpočtu akce, kdy dochází k periodickým kontrolám stavu rostlinek, jejich pletí a hnojení.

Na vlastníkovi je v obdobích sucha střechu zalít, proto ke každé střeše navíc přivádíme kohout s vodou. Přeschnutí rostlin by mělo za následek jejich úhyn. Lysá místa jsou náchylná na snos substrátu, tedy by bylo jistě mnohem dražší následné doplnění substrátu a popřípadě rostlin.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Zvýšená údržba v prvních letech provozu
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nezaznamenali jsme díky důkladné přípravě žádné větší překážky, maximálně zvýšený negativní zájem neodborné veřejnosti, jelikož se jedná o městský dům a tedy netradiční řešení opravy střešního pláště.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Prozatím nebyl dopad vyhodnocován; vycházíme z technických vlastností materiálů a jejich použitelnosti, tedy očekáváme, že střecha zachytí maximální možné množství vody, co umožňuje složení zeleného souvrství.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V rámci plnění SECAPu pokračujeme v plnění plánu - v případě, kdy je potřeba opravit střešní plášt, realizujeme SECAP a zelené střechy, pokud to technické možnosti budovy umožní.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

lokální tisk, regionální tisk, celostátní TV

Článek - Táborský deník.cz (13.10.2021)
Reportáž v iVysílání ČT - Studio 6 (11.8.2021)

Aktéři

Název: Město Tábor (investor)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00253014
Adresa: Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor
Web: https://www.taborcz.eu/

Další aktéři

Název:HIPOS s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:60277149
Adresa:Jaroslava Průchy 1682/1, 434 01 Most
Web:http://www.hipos.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i