• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

Předmětem činnosti Centra SRDÍČKO, jehož zřizovatelem je Město Litoměřice, je komplexní péče v oblasti zdravotně ošetřovatelské, rehabilitační, výchovné a sociální, a to formou klinické a ambulantní péče a poradenské činnosti pro zdravotně postižené děti a mládež. Centrum také zajišťuje podmínky pro vzdělávání postižených dětí. V péči jsou děti ve věku od 1roku do 26 let, postižené zdravotně, mentálně, smyslově, děti s autismem, děti s kombinovanými vadami. Zařízení pečuje také o děti se zdravotním oslabením, s dechovými a kožními onemocněními.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko, Revoluční 30, 32, 412 01 Litoměřice
Příjmení, jméno: Mgr. Marta Lutišanová, ředitelka Centra Srdíčko
Organizace: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
E-mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz
Telefon: 416742087
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Předmětem činnosti Centra SRDÍČKO je komplexní péče v oblasti zdravotně ošetřovatelské, rehabilitační, výchovné a sociální, a to formou klinické a ambulantní péče a poradenské činnosti pro zdravotně postižené děti a mládež. Centrum také zajišťuje podmínky pro vzdělávání postižených dětí.  V péči jsou děti ve věku od 1roku do 26 let, postižené zdravotně, mentálně, smyslově, děti s autismem, děti s kombinovanými vadami. Zařízení pečuje také o děti se zdravotním oslabením, s dechovými a kožními onemocněními.
Posláním Centra Srdíčko je umožnit dětem a mládeži se zdravotním postižením vyrůstat v přirozeném prostředí, t.j. v rodině, v nejbližším okolí, s využitím místních institucí.
Cílem je dosáhnout u každého dítěte nebo klienta s postižením optimálního stavu psychomotorického vývoje. Zaměřit se na vytváření a upevňování hygienických návyků, sebeobsluhy, na vytváření a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovednotí.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO / výroční zprávy, fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.04.2000
Konec aktivity: 21.10.2018
Příloha
Foto 1 JPG (104 kB)
Foto 2 JPG (67 kB)
Foto 3 JPG (91 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6280
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města, z příjmů dle vyhl. 505/2006 Sb.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Organizace pokrývá potřeby těch služeb, které v sociální a zdravitnické oblasti ve městě chyběly. Nutná je spolupráce mezi jednotlivými odbory, OSVaZ, Odborem školství apod. Doporučujeme spolupráci také s rodiči dětí a klientů. Při Centru Srdíčko vznikl rodičovský klub Plamínek, jehož podněty jsou pro nás neocenitelným přínosem.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Hlavní oporou při realizaci projektu je náš zřizovatel, tedy Město Litoměřice. Další významnější podporu poskytl INTERSPAR Litoměřice, který vybavil jednu učebnu a agentura KOMPAKT, která získala pro centrum Srdíčko sociální automobil.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? - rozhlas (Český rozhlas Sever)
- novinové články (Deník Litoměřicka, Měsíc v regionu)
- místní kabelová televize (Regia TV)
- internetové stranky Zdravého města Litoměřice
Příloha:

Aktéři

Název: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko
IČO nebo jiný registrační údaj: 70854165
Adresa: Revoluční 30, 32, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.centrumsrdicko.cz

Další aktéři

Název:Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.litomerice.cz

Název:

Střední pedagogická škola J. H. P.
IČO nebo jiný registrační údaj:46773495
Adresa:Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.spgslitomerice.cz

Název:

ISŠ Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00673021
Adresa:Dlouhá 6, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.issltm.cz

Název:

Domov Na Pustaji
Adresa:Encovanská 73, 411 48 Křešice
Web:http://www.csplitomerice.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i