• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Praha 20: Sociální podnikatelský projekt "Podaná ruka"

Primárním cílem projektu je propojení podnikatelské sféry Horních Počernic a okolí s obyvateli Horních Počernic, kteří se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy podporované
osoby, prostřednictvím možnosti poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží. Jedná se o sociální komunitní projekt lokálního a regionálního významu.

Sekundárním cílem projektu je zvýšení povědomí a příliv nových zákazníků pro poskytovatele slev, tedy maloobchodníky a další subjekty poskytující služby, které se do projektu zapojí, a jejich podpora
ze strany vlastníka projektu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 20
Kontakt: Jívanská 647/10, 193 00 Praha9 - Horní Počernice
Příjmení, jméno: Moravcová Hana
Organizace: MČ Praha 20-UMČ
E-mail: urad@pocernice.cz
Telefon: 271071680
Téma: Inovace, metody kvality v podnicích, hi-tech, envi-tech, CSR firem
Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Realizací projektu se podařilo propojit podnikatelskou sféru MČ a nejbližšího okolí s obyvateli MČ Praha 20, kteří se dočasně nebo dlouhodobě řadí mezi podporované osoby, prostřednictvím možnosti poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží. Jedná se o sociální, podnikatelský i komunitní projekt lokálního a regionálního významu. Druhotným výsledkem projektu je zvýšení povědomí a příliv nových zákazníků pro poskytovatele slev, tedy maloobchodníky a další subjekty poskytující služby či zboží a jejich podpora ze strany MČ Praha 20 zejména v jejich medializaci (samostatné internetové stránky a FB projektu sdílené na oficiálních mediích MČ, prezentace zapojených firem v tištěném i elektronickém Hornopočernickém zpravodaji. K realizaci projektu byla potřeba rozpočtová úprava. Pro realizaci projektu byl sestaven realizační tým složený z starostky tajemnice, externí manažerky projektu (jejím hlavním úkolem byla zejména marketingová příprava projektu), koordinátorky projektu Zdravá MČ a vedoucí odboru školství a soc.věcí, šefredaktorka Hornopočernického zpravodaje. Pro část představení projektu jednotlivým podnikatelským subjektům byla navázána spolupráce se SOŠ administrativy EU. Studenti této školy osobně obcházeli provozovny a sídla firem a informovali o možnostech jejich zapojení a smyslu projektu. V případě zájmu podnikatelů o zapojení zajišťovali potřebné administrativní kroky k jejich registraci.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Veškeré dostupné informace o projektu a zap ojených podnikatelských subjektech jsou na samostatných webových stránkách www.podanarukahp.cz
Začátek aktivity: 07.02.2017
Příloha
Logo projektu JPG (423 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 210,5
Jak byla aktivita financována? Aktivita je financována z rozpočtu MČ Praha 20

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je velmi důležité osobní jednání s podnikateli u kterých je zájem, aby se zapojili do takového projektu, ideálně pokud s nimi jedná politik obce. Stejně tak je dobré osobní představení možností využití výhod samotným přijemcům slev.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Žádné nepředvídatelné události nenastaly

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Prezentace projektu byla v místním Hornopočernickém zpravodaji a webových stránkách
Příloha:
Rozhovor v tisku 1 PDF (396 kB )
Rozhovor v tisku 2 PDF (143 kB)

Aktéři

Název: MČ Praha 20
IČO nebo jiný registrační údaj: 00240192
Adresa: Jívanská 647/10, 193 00 Praha9-Horní Počernice
Web: http://www.podanarukahp.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i