• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Chrudim: Mezigenerační soužití

Město Chrudim, jako Obec přátelská k rodině, se zaměřilo společně se svými partery na spolupráci a společné akce mladé a starší generace. V rámci této spolupráce děti z Mateřské školy s učitelkami pravidelně navštěvují Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim a zpříjemňují volné chvíle seniorům. A naopak senioři navštěvují Mateřskou školu a Mama Klub. Celá rodina včetně svých seniorů má také možnost každoročně absolvovat sportovní akci Pochod generací. Tuto akci každoročně pořádá Město Chrudim spolu s Klubem českých turistů.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Město Chrudim
Příjmení, jméno: Šárka Trunečková
Organizace: Město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: +420 469 645 260, + 420 737 770 811
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Společným setkáním dochází k propojení dětského světa se světem seniorů. Záměrem společného setkávání je odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Fotodokumentace akcí.
Začátek aktivity: 01.01.2012
Konec aktivity: 07.03.2020
Příloha
Foto: hra s šátkem JPG (3, 13 MB)
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města a partnerských organizací.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nevyskytly se žádné problémy, naopak jsme se setkali s velkou ochotou spolupracovat.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace s médii probíhala formou tiskových zpráv.
Příloha:

Aktéři

Název: Městský úřad Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Web: http://www.chrudim.eu/

Další aktéři

Název:Mateřská škola Chrudim Strojařů
IČO nebo jiný registrační údaj:75017610
Adresa:Strojařů 876, 537 16 Chrudim
Web:http://www.msstrojaru.cz/

Název:

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:15054080
Adresa:Soukenická 158, 537 01 Chrudim
Web:http://www.socialni-sluzby.cz/

Název:

Mama klub
IČO nebo jiný registrační údaj:69154368
Adresa:Strojařů 876, 537 01 Chrudim
Web:http://www.mamaklubchrudim.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i