• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Ostrava: Multifunkční prostor "Trojhalí Karolina"

Díky rekonstrukci opuštěných původně průmyslových budov získala Ostrava výjimečný multifunkční prostor pro sport a kulturu. Trojhalí napománá navracet život do dříve nevyužívaných částí města.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ostrava
Příjmení, jméno:  Ing. Petr Šnejdar
Organizace: TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob
E-mail: petr.snejdar@trojhali.cz
Telefon: 601550064
Téma: Plánování v tématu kultury a volného času

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Trojhalí Karolina se skládá ze dvou rekonstruovaných památkově chráněných budov, které byly léta opuštěné. V časech svého funkčního období byly využívány k průmyslovým účelům. Elektrickou energií, která se zde vyráběla, zásobovaly okolní šachty, doly a hutě. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti, krásy, energie a síly. Nyní jde skutečně o výjimečný multifunkční prostor tvořený budovou ústředny, ve které jsou umístěna sportoviště, a budovou zastřešeného Náměstí. Právě tato budova pak skýtá jedinečné využití v podobě mixu organizovaných akcí a aktivit, které si zde vymýšlejí samotní návštěvníci - pokud se zde žádná organizovaná akce nekoná, je totiž tento prostor i tak volně přístupný veřejnosti téměř k jakémukoliv využití. Celková využitelná plocha nadzemních a podzemních podlaží je cca 10 500 m2. Architektonické i koncepční řešení budov zpracoval architekt Josef Pleskot, který je autorem rekonstrukce areálu Dolní oblast Vítkovice.

Celková rekonstrukce oblasti kolem Trojhalí pomohla oživit dříve nevábnou část centra. Mimo akce, které Trojhalí Karolina pořádá ve vlastní produkci, se budovy staly atraktivním a žádaným prostorem pro konání bezpočtu nejrůznějších sportovních, kulturních a prezentačních akcí externích organizátorů, stejně jako prostorem pro vlastní aktivity běžných návštěvníků, jejichž kreativitě v podstatě nejsou kladeny překážky. Na fotkách si můžete prohlédnout výběr některých z nich.

realizační fáze OD: 08/2012, DO: 6/2014; provozní fáze od 07/2014 dosud
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.08.2012
Příloha
Firemní akce JPG (1650 KB)
Konference JPG (306 kB)
Kulturní akce JPG (405 kB)
Rekonstrukce JPG (295 kB)
Rekonstrukce JPG (204 kB)
Trojhalí - stav po JPG (137 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 205500
Jak byla aktivita financována? 73 % ERDF, 27 % Statutární město Ostrava

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při rekonstrukcích jakýchkoliv budov určených pro volnočasové aktivity veřejnosti doporučujeme myslet na kreativitu běžných lidí - ať si svůj program vymyslí sami. Stačí jen poskytnout prostor, díky kterému bude daná budovy žít i ve chvíli, kdy jsou jiné zavřené (tj. když se v nich nekonají žádné organizované akce).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při realizaci stavby se vyskytovaly relativně běžné technické problémy, které byly průběžně řešeny ve spolupráci s architektem Pleskotem a zhotovitelskou firmou. V provozní fázi bylo nejdůležiejší nalézt své místo u ostravské veřejnosti, což se podařilo právě díky akcím pořádaným v Trojhalí (zejména díky akcím z vlastní produkce) a díky již zmíněnému volnému přístupu veřejnosti.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Probíhají další navazující projekty, které mají za cíl rozvíjet lokalitu Trojhalí Karolina.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Téma bylo široce komunikováno, jelikož se v Ostravě i s přesahem mimo region jednalo o dlouho očekávanou proměnu.
Příloha:

Aktéři

Název: GEMO Olomouc, spol. s r. o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 13642464
Adresa: Dlouhá 562/22 779 00 Olomouc, Lazce
Web: https://www.gemo.cz/

Další aktéři

Název:Město Ostrava
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i