• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Křižánky: Audio-průvodce obcí a regionem

Dlouhodobým a strategickým cílem obce Křižánky je zlepšení využití turistického potenciálu, který region má. Snaží se ve větší míře „zachytit“ projíždějící či procházející turisty v lokalitě obce. Chtějí tím podpořit místní drobné podnikatele (prodejna potravin, hostinec, penziony…) a tím i zvýšit možnost vzniku pracovních míst ve službách navázaných na cestovní ruch. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je nepochybně i budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Křižánky
Příjmení, jméno: Mošnerová, Eva, Mgr.
Organizace: Obec Křižánky
E-mail: urad@obeckrizanky.cz; eva.mosnerova@obeckrizanky.cz
Telefon: +420 566 662 332
Téma: Cestovní ruch

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Výstupem projektu je vytvoření interaktivního audio-průvodce po zajímavostech naší obce a okolí, který funguje jako aplikace pro chytrá zařízení (mobilní telefon, tablet). Součástí je i venkovní audio-tabule umístěná na dvou místech v obci.

Aplikace je dostupná ke stažení či nahlédnutí zde.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? K projektu existuje fotodokumentace ze slavnostního představení audioprůvodce a audionáhrávky k turistickým cílům v české a anglické mutaci.
Začátek aktivity: 01.02.2013
Konec aktivity: 30.05.2013
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 379
Jak byla aktivita financována? Projekt získal 85% dotaci z Revolvingového fondu MŽP.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při tvorbě rozpočtu je dobré dostatečně nadimenzovat částku pro stylistickou úpravu textů k jednotlivým cílům a zároveň na pořízení kvalitní zvukové nahrávky s interpretem s příjemným hlasem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nesetkali.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Využívali jsme obecní měsíčník Novinky, kde jsme upozorňovali na realizovaný projekt. Využili jsme i placené inzerce v MF DNES. Dále byly vytištěny informační bulletiny, které jsou distribuovány do IC v okolí.
Příloha:

Aktéři

Název: Obec Křižánky
IČO nebo jiný registrační údaj: 00531677
Adresa: Moravské Křižánky 116; 59202 Křižánky
Web: http://www.obeckrizanky.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Cestovní ruch

Křižánky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i