• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Ústí n.L.: "Cykloterapie" za využití cyklorikši

Zdravé město Ústí nad Labem testuje provoz elektrické tříkolky (cyklorikši), která bude sloužit k aktivitě známé jako Cykloterapie - Cycling without age. Oddělení cestovního ruchu, pod které Projekt Zdravé město spadá, iniciovalo pořízení jednoho kusu cargo kola (nákladního kola pro přepravu osob) s cílem rozšířit nabídku městského cyklocentra pro osoby s omezenou možností pohybu. Myšlenka projet se na kole po Labské stezce už nebude nijak nereálná například pro seniory, handicapované děti nebo další cílové skupiny.

Provoz elektrické tříkolky je zajištěn díky spolupráci města, Dobrovolnického centra a Městských služeb. Právě dobrovolníci budou těmi, kdo budou v první testovací fázi vozit seniory a díky odbornému proškolení budou schopni bezpečně ovládat provoz a obsluhu. Senior se pohodlně usadí do prostorné sedačky a může vyrazit na projížďku s příjemným doprovodem.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Příjmení, jméno: Ing. Hana Slawischová
Organizace: Statutární město Ústí nad Labem
E-mail: hana.slawischova@mag-ul.cz
Telefon: 475,271,128
Téma: Zdravotní služby, zdravotní pojišťovny
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Město pořídilo cyklorikšu a díky spolupráci s Městskými službami a Dobrovolnickým centrem se podařilo uvést cyklorikšu do testovacího a následně pilotního provozu. Fyzicky aktuálně probíhá její testování, které ověří technické i personální potřeby. Měkkým výsledkem je společné jednání a kontakt s potenciálními uživateli, což posiluje aktivity v jak ve sportovní, tak sociálně zdravotní problematice města.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - zápisy z přípravné schůzky, předání cyklorikšy do provozního servisního cyklocentra, dále fotografie
Začátek aktivity: 01.04.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 149,9
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města (z vyčleněných prostředků pro Zdravé město)
Detailní rozpis: Nákladní kolo Christiania Taxi

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? - pojištění stroje i odpovědnosti
- mít vhodné místo (terén, stezku, apod.)
- v případě půjčování veřejnosti připravit podmínky zápůjčky (cena, instruktáž atd.)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? velká mediální podpora při zahájení testovacího provozu a náboru dobrovolníků

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? zatím ne, je plánováno po sezóně

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Město zveřejnilo tiskovou zprávu v přípravné fázi aktivity - tj. v době, kdy byl zahájen nábor nových dobrovolníků pro tuto aktivitu. Média město kontaktovala sama s velkým zájmem pomoci doborvolníky najít. Krátce na to bylo natočeno několik reportáží a vyšla řada článků.
Příloha:

Aktéři

Název: Statutární město Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj: IČ 00081531
Adresa: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Web: http://www.usti-nad-labem.cz

Další aktéři

Název:Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ 71238301
Adresa:Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Web:http://www.msul.cz

Název:

Dobrovolnické centrum, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ 70225842
Adresa:Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Web:http://www.dcul.cz

Název:

Domov Velké Březno, příspěvková organizace 
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ 44555288
Adresa:Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
Web:http://www.domov-brezno.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i