• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným

Vedení vsetínské radnice chce pomoci dlouhodobě nezaměstnaným s obnovením pracovních návyků. Rozhodlo se využít státem podporovaného programu s názvem Veřejně prospěšné práce, protože mzdové náklady, až do výše 14 tisíc korun, včetně povinných odvodů hradí stát prostřednictvím úřadu práce. V současné době tak město Vsetín zaměstnává ve své příspěvkové organizaci Technické služby Vsetín téměř 50 osob.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Zdravé město Vsetín
Příjmení, jméno: Mikuš Marek
Organizace: město Vsetín
E-mail: marek.mikus@mestovsetin.cz
Telefon: 571 491 551
Téma: Zvyšování zaměstnanosti
Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony/13-zlinsky-kraj/2-valassko.html?id=36738
Začátek aktivity: 01.11.2015
Příloha
Jak byla aktivita financována? Dotace z úřadu práce + doplatek města

Zaměstnanci VPP jsou dotováni z úřadu práce. Hrubá mzda + odvody koordinátora 16.750,- (příspěvek ÚP 15.000,-), Hrubá mzda + odvody předáka 13.266,- (příspěvek ÚP 14.000,-). V projektu jsou 2 koordinátoři, tudíž je měsíčně třeba dofinancovat pouze 3.500,- Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Tato aktivita vede nejen ke snížení nezaměstnanosti, ale také k získání nových návyků pro dlouhodobě nezaměstnané. V neposlední řadě dojde také k výraznému zlepšení čistoty ve městě.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Mohou se objevovat nejen pozitivní ohlasy občanů, ale také ty negativní, kde si lidé stěžují na nízké pracovní nasazení těchto skupin, avšak především v začátcích nelze od lidí, kteří dlouhá léta nepracovali, čekat zázraky. Každopádně pozitivní ohlasy výrazně převyšují ty negativní ohlasy, neboť jsou občané spokojeni, že se výrazně zlepšuje pořádek a údržba města.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Každodenně se monitoruje, kolik práce týmy VPP odvedou a kolik nepořádku je odvezeno k likvidaci.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, plánuje se zaměstnávání dalších dlouhodobě nezaměstnaných občanů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Vycházejí pravidelné články ve Vsetínských novinách, na webu města, ve Valašském deníku a týdeníku Jalovec, dále pak reportáže v regionální televizi Valašsko.

Aktéři

Název: město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304450
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz

Další aktéři

Název:Technické služby města Vsetína, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:750 63 468
Adresa:Jasenice 528, 755 11 Vsetín
Web:http://www.tsvs.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i