• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Ocenění "Srdcař Litoměřic"

"Srdcař Litoměřic" je název pro ocenění filantropických aktivit podnikatelů v Litoměřicích. Letos pořádáme druhý ročník. Cílem je ocenit podnikatele, kteří nad rámec svých aktivit přispívají k rozvoji města a podporují obyvatele a neziskové organizace, ukázat příklady "dobré filantropické praxe" ve městě - inspirace pro ostatní, kteří by se chtěli zapojit, jen třeba neví, jak na to. V rámci města chceme více propojit podnikatelskou a neziskovou sféru za účelem další spolupráce, vytvořit prostředí pro lepší komunikaci zapojených stran a vzájemné sdělování zájmu a potřeb obou stran, kde město zajišťuje pro tuto komunikaci platformu a zajišťuje propagaci.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Mgr. Vodičková Irena
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: irena.vodickova@litomerice.cz
Telefon: 416,916,400
Téma: Charita
Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Inovace, metody kvality v podnicích, hi-tech, envi-tech, CSR firem

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V prvním ročníku jsme obdrželi 18, v druhém 28 nominací. Celý ročník bude zakončen slavnostním večerem, kde budou za účasti veřejnosti oceněni nominovaní a bude vytvořen prostor pro prezentaci nominovaných podnikatelů i neziskových organizací. K přípravě vznikla čtyřčlenná pracovní skupina tvořená zástupci všech zúčastněných stran.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.01.2018
Příloha
Jak byla aktivita financována? Financováno z rozpočtu města.
Detailní rozpis: cca 50 000 Kč / rok - podle nákladů na občerstvení a ceny pro oceněné (květina, samolepka, desky s certifikátem)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? I přes počáteční "dětské nemoci" považujeme tento projekt za téma s velkým potenciálem pro rozvoj komunikace občanské společnosti ve městě.
Důležitá je jasná komunikace ve všech směrech, protože se jedná o citlivé téma s mnoha emocemi, kde komunikace může sklouznout do nepříjemných poloh.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Důležitým prvkem je společný zájem, kde je nutné jasně definovat cíl, kritéria a role realizátorů, stejně jako vzájemná důvěra a jasná komunikace - viz výše.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Realizace letošního ročníku je ovlivněna závěry z hodnocení ročníku prvního, kdy všichni zúčastnění byli vyzváni k hodnocení na společném jednání (samostatně neziskové organizace, samostatně podnikatelé) s realizátorem projektu - MěÚ Litoměřice.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Úspěšnost lze hodnotit:
a) podle počtu nominovaných/nominujících
b) podle počtu účastníků slavnostního večera - podnikatelů a NNO
c) podle evaluace daného ročníku
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, věříme, že vzniká tradice, pravidla budeme dále upřesňovat podle vývoje dalších ročníků - např. stanovení kategorií již při vyhlášení, což jsme zatím nerealizovali.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikaci s médií, která jsou partnery města, zajišťovalo oddělení komunikace města. Využívány byly všechny komunikační/mediální sítě/kanály.

Další poznámky

Další poznámky Jako u všech projektů tohoto typu - základem úspěšnosti jsou: společný cíl, dostatečná komunikace, podpora vedení města.

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 263958
Adresa: Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.litomerice.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i