• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Tábor: Rozšíření útulku pro psy o útulek pro kočky

Útulek Tábor pro psy a kočky je schopen se postarat o zraněné či bezprizorné dospělé kočky a rovněž o koťata, jež sama o sobě nejsou schopna přežít, na území města Tábora. Kočičí otázka bývá tabu, které se nehodí řešit. V Táboře před tímto problémem však rozhodně oči nezavřeli, ale zcela zodpovědně se k řešení složité situace postavili. Vytvořili propracovaný a fungující systém péče včetně následné kastrace pohlavně dospělých jedinců. Jde o jedinou možnou cestu řešení „kočičí otázky“.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Tábor
Příjmení, jméno: Polanecký Michal
Organizace: Technické služby Tábor s.r.o.
E-mail: jednatel@tstabor.cz
Telefon: 602112136
Téma: Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Útulek Tábor pro psy a kočky je schopen se postarat o zraněné či bezprizorné dospělé kočky a rovněž o koťata, jež sama o sobě nejsou schopna přežít, na území města Tábora. Kočičí otázka bývá tabu, které se nehodí řešit. V Táboře před tímto problémem však rozhodně oči nezavřeli, ale zcela zodpovědně se k řešení složité situace postavili. Vytvořili propracovaný a fungující systém péče včetně následné kastrace pohlavně dospělých jedinců. Jde o jedinou možnou cestu řešení „kočičí otázky“. Dvě oddělené karanténní místnosti se striktními hygienickými pravidly umožňují adekvátní péči ošetřovatelek o kočky a koťata po přijetí. Pravidla a vybavení karanténních místností znemožňují přenos nákaz nově přijatých zvířat mezi sebou. Strategické je rovněž samotné umístění oddělených karanténních místností od prostor s kotci a s kočičí hernou, kde jsou již umístěna zvířata zdravá, po očkování. Pro kočky po operaci či pro kočky zraněné, jež je nutno z různých důvodů izolovat, slouží pooperační kotce ve veterinární ordinaci v útulku. Zde se rovněž dodržují striktní hygienické zásady, které zajišťují sterilitu prostředí. Kotce pro zdravé a naočkované kočky a koťata jsou vybaveny škrabadly, pelíšky, průlezkami apod. Kočičí herna je pak vyložena určena pro kočičí radovánky, čemuž odpovídá pestré a zábavné vybavení celé místnosti. Po celou dobu pobytu v útulku je o zvíře postaráno jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska ošetřovatelského. Díky profesionálně vybavenému kočičímu fotokoutku lze kočkám pořizovat vizuálně atraktivní fotografie, inzerce je úspěšná a zvířata odjíždějí záhy do nových domovů.
Začátek aktivity: 01.06.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 3000
Jak byla aktivita financována? Město Tábor rozhodnutím zastupitelstva vložilo objekt i pozemky do vlastnictví technických služeb a veškeré financování rekonstrukce již běželo plně ze zdrojů obchodní korporace ve výši 3 milonů Kč bez DPH.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zcela zásadní je promyšlení realizace prostor - tak, aby byla zachována možnost striktně oddělovat nově přijatá zvířata (karanténa) od zvířat již zdravých, naočkovaných. Dále je zcela zásadní odborné vybavení hygienickými prostředky určenými výhradně pro dezinfekci prostor daných zvířat, sterilita prostředí má zásadní vliv na úspěšnost chodu kočičího útulku. Rovněž je nutné počítat z finančního hlediska s kastrací pohlavně dospělých jedinců. Kastrace pohlavně dospělých jedinců je zásadním momentem funkčnosti kočičího útulku, bez ní by neplnil svůj stěžejní úkol. Ruku v ruce se zřízením kočičí sekce musí jít vzdělání personálu útulku a doplnění znalostí z anatomie, etologie apod. daného zvířete. V neposlední řadě je nutné myslet na potřebu kvalitní inzerce (zřízení fotokoutku), bez níž by byl útulek brzy zvířaty přeplněn.
Příloha:
Legislativa HTML ()

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Na samém počátku myšlenky byla nutná významná podpora vedení města. Následovalo složité řešení majetkových záležitostí s okolními pozemky, které nyní slouží jako výběh pro psy a jejich socializaci. Významnou podporu pro útulek nabídl i pan Filip Rožek, který stojí za organizací Se psem mě baví svět. Díky stavební akci pro rozšíření útulku pro kočky, došlo totiž také na rekonstrukci prostor pro psy. Díky aktivitě Filipa Rožka, který je autorem knihy "Gump, pes který naučil lidi žít", bude v našem útulku probíhat i natáčení filmu podle této knihy.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad provozování útulku je patrný z počtů umístěných zvířat a nalezení nových majitelů. Táborský útulek je díky mnoha dobrovolníkům na špičce předávání zvířat novým majitelům, čímž nedochází k přeplnění útulku. Významnou měrou k tomu přispívá profesionální focení zvířat a prezentování jejich přípěhů na webových stránkách, sociálních sítích a v tisku.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Útulkem pro kočky i psy projdou ročně stovky zvířat, ale zároveň se daří útulek držet obsazen jen z cca pětinové kapacity, což má pro zvířata i ošetřovatelky velmi dobrý dopad.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V příštím roce budeme dále modernizovat zázemí kotců a vybavovat útulek herními prvky.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články v místním a regionálním tisku o novinkách v útulku, spolupráce na pravidelných rubrikách s nabídkou opuštěných zvířat.
Příloha:

Aktéři

Název: Technické služby Tábor s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 62502565
Adresa: Kpt. Jaroše 2419, 390 03 Tábor
Web: https://www.utulektabor.cz/

Další aktéři

Název:Město Tábor
IČO nebo jiný registrační údaj:00253014
Adresa: Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor
Web:https://www.taborcz.eu/

Název:

Nadační fond PES V NOUZI
IČO nebo jiný registrační údaj:28932421
Adresa:Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9
Web:https://pesvnouzi.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i