• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér

Podstatou projektu je vytvořit ucelenou, veřejnosti snadno dostupnou databázi, kde je možné získat informace o tom, jaký je přístup do nejrůznějších institucí, kulturních zařízení, ale také na poštu či do obchodu na území kraje. Kromě detailního popisu místa a technických údajů, je zde uvedena také fotografie bezbariérového přístupu. Přílohy: články v médiích.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Kontakt: Krajský úřad Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Příjmení, jméno: Ing. Karel Žák
Organizace: KrÚ - Odbor informatiky
E-mail: zak.k@kr-vysocina.cz
Telefon: +420564602309
Téma: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Vytvoření internetové databáze podávající přehled o stavu bezbariérových přístupů na území kraje Vysočina. Zdravotně postižení občané se mohou aktivně zapojit do projektu vkládáním informací o vlastních praktických zkušenostech s přístupem do vybraných budov. Popis objektu obsahuje kontaktní údaje, adresu, popř. foto objektu, vlastní popis přístupu pro vozíčkáře a upozornění na důležitá omezení. Takto byly popsány zejména úřady veřejné správy, školy, knihovny, banky, dopravní přístupy, zdravotnické objekty, a veřejné toalety. Zjišťovala se i dostupnost kultrních, ubytovacích či restauračních zařízení
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano - informace na portále http://www.kr-vysocina.cz/bezbarier
Začátek aktivity: 01.01.2003
Konec aktivity: 07.04.2016
Detailní rozpis: rozpočet kraje, evropské zdroje 6. rámcový program v rámci projektu Prelude

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Do projektu byli ativně zapojeni sami zdravotně postižení, kteří zadávali do systému vlastní praktické zkušenosti s přístupy do budov a možnostmi alternativního překonávání bariér. Nejsou tedy pouze cílovou skupinou využívající informace, ale zároveň spolutvůrci celého systému. Inspirací byla činnost občanského sdružení Bez Bariér.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články
Příloha:

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:BMI
IČO nebo jiný registrační údaj:69346968
Adresa:Česákova 424, 182 00 Praha 8
Web:http://www.brezen.cz

Název:

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí KrÚ Vysočina
Adresa:Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Web:http://www.kr-vysocina.cz

Název:

Bez bariér o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26524007
Adresa:Mikulovská 9, 628 00 Brno
Web:http://www.bezbarier.cz
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i