• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Prachatice: Zdravé stravování zdravotně postižených a seniorů

Zdravé město Prachatice si vzalo za cíl ukázat seniorům a zdravotně postiženým, jak se správně a vyváženě stravovat. V roce 2009 tak v rámci Dnů zdraví uspořádalo společně s Územní organizací Svazu diabetiků poutavou přednášku, během níž měli účastníci možnost celou plejádu zdravých pokrmů i ochutnat. Ačkoliv se beseda týkala zdravého stravování obecně, neopomněl mistr kuchař zmínit i specifika stravovacího režimu pro osoby se srdečními vadami, vysokým tlakem, cholesterolem či cukrovkou.

Na úspěchy přednášky město reaguje v roce 2010 například zapojením tématu zdravého stravování do programu Týdne mobility či spoluprací s Městskou knihovnou, která na dané téma připravuje krátký přednáškový cyklus.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Kontakt: Koordinátorka ZM
Příjmení, jméno: MVDr. Peřinková, Marie
Organizace: Město Prachatice
E-mail: marie.perinkova@mupt.cz
Telefon: 388 607 218, 723 471 710
Téma: Stravování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Formou besedy a možnosti ochutnání uvařených jídel získali zdravotně postižení a senioři informace o tom, jakým způsobem lze změnit jídelníček, aby lépe vyhovoval jejich zdravotnímu stavu.

Akce se uskutečnila ve Společenském sále Národního domu v Prachaticích. Pozvání Územní organizace Svazu diabetiků ČR do Prachatic přijal šéfkuchař z Konstantinových Lázní Josef Jaroš. Přednáška byla zaměřena na dietní stravování obecně, pan Jaroš však vyzdvihl i některá specifika stravování diabetiků, osob postižených srdečními onemocněními či osob s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Návštěvníci měli po přednášce možnost ověřit si právě získané informace v praxi a ochutnat z bohatě prostřeného stolu, který nabízel saláty, masové pokrmy, pokrmy z ryb, ale i sladké moučníky. Zároveň si mohli za symbolickou cenu zakoupit i praktickou brožurku s názvem Racionální strava - recepty.

V přibližování zdravé stravy svým obyvatelům Zdravé město Prachatice pokračuje i dalšími aktivitami. Například prachatická Zdravá kuchyně Petra Stupky připravuje pro účastníky Evropského týdne mobility v Prachaticích od 16. do 21. 9. 2010 jídla vařená podle zásad zdravé výživy. Petr Stupka pravidelně připravuje pro strávníky především zajímavá a netradiční jídla z ryb. Zdraví, alternativní medicína a zdravé stravování bude i tématem podzimních aktivit dalšího partnera Zdravého města Prachtice - Městské knihovny, která na toto téma uspořádá tři besedy a přednášky.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Byla pořízena fotodokumentace

Začátek aktivity: 07.10.2009
Konec aktivity: 07.10.2009
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 8
Jak byla aktivita financována? Vícezdrojové financování. Podílelo se město Prachatice, pořádající Územní organizace Svazu diabetiků, symbolické vstupné platili i návštěvníci akce.
Detailní rozpis: Uvedené finance odpovídají nákladům na suroviny a dopravu lektora. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci si v případě Prachatic lektor nic neúčtoval, je však třeba počítat s dalšími možnými výdaji na lektorné a pronájem sálu.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Podle probíhající diskuze je o toto téma mezi cílovou skupinou velký zájem. Zájem je rovněž o informace o vhodném způsobu stravování např. pro kardiaky, osoby s jaterním či ledvinovým onemocněním nebo cukrovkáře. Klasické téma zdravé výživy se tak dá mnohem více specifikovat a zaměřit na skupinu osob s konkrétním onemocněním. Výhodou je vždy poskytnout zúčastněným několik receptů, kterými by se mohli inspirovat.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při pořádání přednášky se město nesetkalo s neočekávanými překážkami, které by akci zásadně ovlivnily. Jako výhoda se ukázal zejména výběr vhodného lektora -  akce se zúčastnil přímo odborník na slovo vzatý - šéfkuchař z Konstantinových lázní, s nímž měla část osazenstva sálu předchozí dobré zkušenosti. I díky němu se tedy akce těšila velkému zájmu veřejnosti.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O akci informovala především regionální média.
Příloha:
Tisková zpráva PDF (28 kB)

Aktéři

Název: Územní organizace Svazu diabetiků v Prachaticích
IČO nebo jiný registrační údaj: 69103003
Adresa: Zvolenská 510, 383 01 Prachatice

Další aktéři

Název:Centrum zdravotně postižených a seniorů Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj:26594463
Adresa:SNP 559, 383 01 Prachatice
Web:http://www.czpjk.cz/?menu=prachatice
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Stravování

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i