• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Hlučín: Výukové DVD o odpadech "Popeláčci"

Třídění odpadu. To je úkol současnosti a zvyšování procenta vytříděného odpadu si klade za cíl i Evropská unie. Město Hlučín vidí perspektivu k dosažení tohoto cíle zejména v mladé generaci, a proto se systematicky věnuje vzdělávání dětí právě v této oblasti. A jelikož se ve městě již velmi ujalo zábavné kabaretní představení Popeláčci, rozhodl se Hlučín připravit rovněž výukové DVD, které bude děti poutavou formou informovat o třídění a likvidaci odpadu v jejich městě. 
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hlučín
Příjmení, jméno: RNDr. Prášková, Soňa
Organizace: MěÚ Hlučín
E-mail: praskova@hlucin.cz
Telefon: 595 020 233
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields
Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Město Hlučín se rozhodlo připravit pro děti základních škol, mateřských škol a ostatní zájemce výukové DVD Popeláčci aneb Jak na odpady v Hlučíně. To vzniklo za finanční podpory revolvingového fondu MŽP v rámci projektu Hlučín Zdravé město a za spolupráce s firmou Marius Pedersen, s.r.o. DVD dává dětem zábavnou formou, proloženou písničkami, návod, jak nakládat s různými druhy odpadů. Názorně jim ukazuje, jak je třídit a kam je ukládat ve městě Hlučíně. DVD vychází z kabaretu Popeláčci, který je pro školy každoročně zajišťován v rámci kampaně Den Země a který si již získal oblibu u dětí i učitelů (videoreportáž o představení je možné shlédnout zde).

Samotné natáčení DVD probíhalo celý rok, od září roku 2009 do září 2010. Slavnostní křest Popeláčků proběhl v úterý 7. prosince v Zámeckém klubu muzea Hlučínska za přítomnosti hlučínského starosty Pavola Kubuše. DVD bude bezplatně distribuováno do všech mateřských a základních škol v Hlučíně - i velmi malé děti se tak srozumitelnou formou poučí, proč je třeba chovat se ke svému okolí šetrněji a v čem tomu pomohou, když začnou třeba jen tím, že papír vhodí do modrého nebo plastovou láhev do žlutého kontejneru.

Začátek aktivity: 01.09.2009
Konec aktivity: 30.09.2010
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 70
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města bylo uhrazeno 25.000,-Kč, z dotace z revolvingového fondu MŽP bylo hrazeno 45.000,-Kč
Detailní rozpis: Uvedená částka odpovídá celkovým nákladům na výrobu 300 ks DVD.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Primárně je třeba zjistit, zda bude ve školách o obdobný produkt zájem a v jak velkém nákladu by měl být vydán. Hlučín vycházel z kabaretního představení pro děti Popeláčci, které je zaměřené na odpadové hospodářství. Toto představení je u dětí velmi populární a zájem škol byl předem avizován. Jsme přesvědčeni, že ekologickou výchovu je nejlepší praktikovat od nejmladší generace.

Je samozřejmě potřeba vybrat také vhodný realizační tým, stanovit si finanční možnosti a časové rozmezí, během něhož by se měl produkt dostat ke svým spotřebitelům - mateřským a základním školám.  Důležitá je forma pořadu, a to v závislosti na cílové věkové skupině.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Natáčení probíhalo po celý rok, bylo závislé na počasí i časových možnostech partnerů, kteří v DVD vystupují - Město Hlučín, M.Pedersen a.s., TS Hlučín s.r.o. a Gras Servis. Při takto rozsáhlém projektu je třeba mít v časovém harmonogramu vždy určité rezervy.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tisková mluvčí poskytla regionálnímu tisku zprávu o vzniku a křestu DVD, článek byl publikován v Hlučínských novinách. Z křestu byl natočen záznam internetovou televizí.
Příloha:

Aktéři

Název: Kulturní centrum Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj: 69987050
Adresa: Zámecká 4, 748 01 Hlučín
Web: http://www.kc-hlucin.cz

Další aktéři

Název:Město Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj:00300063
Adresa:Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Web:http://www.hlucin.cz

Název:

Marius Pedersen a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:42194920
Adresa:Markvartovická 1148,, 748 01 Hlučín

Název:

TS Hlučín s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25887289
Adresa:Úzká 3, 748 01 Hlučín

Název:

Tomáš Hájovský, Gras Servis
IČO nebo jiný registrační údaj:42074509
Adresa:Jasénky 5, 748 01 Hlučín
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i