• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Ústí n.L.: Evropská dobrovolnická služba v knihovně

Místní i mezinárodní dobrovolníci rozšířili poskytování a nabídku služeb knihovny. Vznikl „Anglický klub“, pro lidi se zájmem o anglickou konverzaci, došlo k navázání spolupráce s gymnáziem. Bylo vytvořeno pracovní místo (úvazek) pro koordinátora dobrovolníků, vznikla kancelář pro dobrovolníky a pro dobrovolnici EDS byla zajištěna mentorka, lekce českého jazyka
a ubytování. Finanční zajištění z grantu MV ČR získal projekt Dobrovolníci v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem prostřednictvím Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
Příjmení, jméno: Lánová Lucie
Organizace: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
E-mail: lanova@svkul.cz
Telefon: 1420 475 209 126
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Místní i mezinárodní dobrovolníci rozšířili služby knihovny např. o donášku knih handicapovaným čtenářům, poskytují podporu čtenářům v orientaci v knihovně a katalozích, pomáhají s propagací akcí knihovny, působí jako pomocní pořadatelé, v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS) vznikl Open English club – schází se komunita lidí se zájmem o konverzaci v angličtině, byla navázána spolupráce s ústeckým gymnáziem, rozšířily se řady zájemců o aktivity knihovny. Vytvoření zdrojů: pracovní úvazek pro koordinátora dobrovolníků, kancelář pro dobrovolníky, pro dobrovolnici EDS zajištění mentorky, ubytování, lekcí českého jazyka.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? EDS: fotografie z besed o Itálii a ze schůzek Anglického klubu, fotodokumentace činnosti dobrovolníků.
Začátek aktivity: 01.09.2011
Konec aktivity: 05.06.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 95
Jak byla aktivita financována? EDS: z grantu EU + vlastní náklady knihovny + část cestovného si hradila dobrovolnice sama.
Na projekt Dobrovolníci v SVK čerpala grant MV ČR vysílající organizace Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem.
Detailní rozpis: EDS: 3772,29 EUR

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? EDS: Dodržování Charty EDS a pravidel pro EDS viz web. Pokud něco nevíme, nebát se zeptat zkušenějších nebo přímo ČNA Mládež. Vytvoření vnitřní směrnice pro dobrovolnickou službu v organizaci.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Doporučujeme dostatečnou dobu pro přípravu projektu, informování všech zaměstnanců před zahájením projektu i během něj, informování o projektu i mimo organizaci, věnovat pozornost seriozní spolupráci s partnery. Projektu pomohly informace uveřejňované na webu knihovny.

EDS: pozitivní reakce čtenářů na anglicky mluvící dobrovolnici za výpůjčním pultem. Společenská setkání dobrovolníků se zaměstnanci přináší překonávání nedůvěry a bariér.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? EDS: web a facebook knihovny, Nové ústecké přehledy, Ústecký deník, rozhovor s dobrovolnicí na blogu knihovny a na české i anglické verzi dobrovolnik.cz, rozhovor v libereckém Světliku č. 46 – 4/2012, příspěvek ve sborníku z Konference Knihovny současnosti 2012.

Aktéři

Název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 00083186
Adresa: W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
Web: http://www.svkul.cz/

Další aktéři

Název:Česká národní Agentura Mládež
IČO nebo jiný registrační údaj:00022217
Adresa:Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Web:http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/cna-mladez/

Název:

Joint Associazione di promozione sociale
IČO nebo jiný registrační údaj:2012-IT-152 (EI číslo v The European database on EVS accredited organisations)
Adresa:Via Giovanola, 25/C, 20142 Milano, Itálie
Web:http://www.associazionejoint.org

Název:

Dobrovolnické centrum o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:70225842
Adresa:Prokopa Diviše 1605/5, 40001 Ústí nad Labem
Web:http://www.dcul.cz

Název:

Muzeum města Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj:0361321
Adresa:Masarykova 3/1000, 40001 Ústí nad Labem
Web:http://www.muzeumusti.cz
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i