• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: "Liťák si pomáhá" - spolupráce podnikatelů ve složitém období

Litoměřičtí podnikatelé si začali po vypuknutí koronakrize pod záštitou Okresní hospodářské komory pomáhat, propojovat se, vzájemně si vycházet vstříc. Vzniklo tak uskupení podnikatelů, kteří začali intenzivně spolupracovat tak, aby překonali ekonomicky obtížné období. Pomáhají nejen sobě, ale i těm, kdo pomoc potřebovali a potřebují, to vše za spolupráce a podpory města, konkrétně druhého místostarosty.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Jan Dostal
Organizace: Litoměřicko24, www.litomericko24.cz
E-mail: jan.dostal@regionalnitelevizce.cz
Telefon: 608 225 443
Téma: Podnikání, investice, stavebnictví, suroviny

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Užší propojení místních podnikatelů, podpora lokální ekonomiky, pomoc potřebným, efekt pro litoměřickou veřejnost - oživení městské tržnice, společné projekty.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.04.2020
Příloha
FB profil HTML ()
Foto - dezinfekce JPG (204 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 0
Jak byla aktivita financována? případné náklady z vlastních zdrojů

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Chtít spolupracovat, nebát se komunikace, sledovat společný cíl - základ úspěšného projektu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivní dopad krize: všichni táhli za jeden provaz - média, úřad, živnostníci, veřejnost, hospodářská komora. Spolupráce pokračuje - nové cíle.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Konkrétně nebyly výstupy měřeny.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli?

Výstupem jsou konkrétní činy - viz: - viz web a FB ""Liťák si pomáhá"":

https://www.facebook.com/litaksipomaha

https://www.litaksipomaha.cz/

"Ekonomika uvnitř hradeb" - motto pro rozvoj litoměřické ekonomiky

Litoshop

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Jedním z aktérů je provozovatel Regionální TV, jeho prostřednictvím pak byla oslovena další média.
Příloha:

Aktéři

Název: Jan Dostal Regionální televize
IČO nebo jiný registrační údaj: 24141372
Adresa: Škrétova 2, Litoměřice
Web: http://www.regionalnitelevize.cz

Další aktéři

Název:Realitní kancelář RENO - Mgr. Zbyněk Pěnka
IČO nebo jiný registrační údaj:10433660
Adresa:Zítkova 2, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.reality-reno.cz

Název:

BigMat Stavebniny B+D - Vratislav Baudler
IČO nebo jiný registrační údaj:72613556
Adresa:Žernosecká 603/15, 412 01 Litoměřice
Web:https://stavebninyltm.cz/

Název:

Město Litoměřice - Lukas Wünsch, 2. místostarosta
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.litomerice.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i