• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Rožnov p.R.: Interaktivní průvodce "Chci stavět"

Rožnovská radnice chce být o krok blíže moderním technologiím a zaměřila svou pozornost na zjednodušení procesních kroků při stavbě individuálního bydlení. Interaktivní průvodce Chci stavět má pomoci všem, kteří o výstavbě tohoto typu uvažují. Průvodce je přizpůsoben stavbě běžného rodinného domu, včetně návazných věcí, jako je například studna a další. Vedení města chce znát názor občanů, a proto vyzývá všechny, kteří si stavebním procesem již prošli, nebo průvodce využijí, aby se podívali na web města – záložku Chci stavět – a předali městu zpětnou vazbu, připomínky či podněty ke zlepšení. Průvodce je součástí Portálu životních situací.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Rožnov pod Radhoštěm
Příjmení, jméno: Kučera, Jan
Organizace: Město Rožnov pod Radhoštěm
E-mail: kucera@roznov.cz
Telefon: 734168111
Téma: Udržitelná výstavba
Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem bylo vytvoření interaktivního průvodce na webu města se zaměřením na výstavbu a tím co nejvíce ušetřit čas především občanovi, který má v plánu postavit dům. V záložce Chci stavět je popsán proces, krok po kroku, od hledání pozemku, přes inženýrské sítě, získání posudků, stavební povolení či samotnou kolaudaci. Ten, kdo plánuje stavět, zde najde informace, formuláře i kontakty, které jsou potřeba, aby se v celém stavebním procesu jednoduše zorientoval.

Čas je to nejcennější, co máme a tímto průvodcem se ho snažíme šetřit nám všem. Stavební zákon není jednoduchý pro orientaci a s tím chceme občanům pomoci. Portál jsme ladili několik měsíců s experty z dané oblasti, s laiky, kteří si stavbou prošli a také s nezávislými osobami. Věříme, že kdokoliv z občanů se rozhodne, že chce postavit dům, bude pro něj průvodce přínosný a ušetří mu čas, protože bude mít důležité informace, formuláře a kontakty na jednom místě.

Interaktivní průvodce zaměřený na výstavbu je však jen prvním krokem, na který se bude nový portál zaměřovat. V plánu jsou i jiné životní události, jako jsou například sňatky, evidence obyvatel, žádosti o nájemní byty nebo informace k přestupkům.

Chceme, aby byl průvodce Chci stavět srozumitelný a přínosný. Proto vyzývám všechny, kteří si stavebním procesem prošli nebo to mají v plánu, aby si udělali pár minut času a na tohoto průvodce se podívali. Pokud najdete prostor pro zlepšení či oblast, která není dostatečně srozumitelná, dejte nám prosím vědět, abychom to mohli zlepšit.
Začátek aktivity: 01.04.2020
Konec aktivity: 30.09.2020
Příloha
Video HTML ()
Jak byla aktivita financována? Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy
ve městě Rožnov pod Radhoštěm

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002999

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Ostatní města by chtěla tento postup sdílet a rozšiřovat na další životní situace.

Portál občana - průvodce životními situacemi

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Byla provedena evaluace z pohledu potřebnosti občanů.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Bude se postupně rozšiřovat na všechny životní situace v oblasti města.

Aktéři

Název: ATTIS - manažerský software
IČO nebo jiný registrační údaj: 258 949 78
Adresa: Hanušova 10/100, 779 00 Olomouc
Web: https://www.attis.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Rožnov pod Radhoštěm

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i