• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra

Sociologická studie efektivně a objektivně mapuje názory litoměřických občanů, s jasným cílem, identifikovat a kvantifikovat rozdíly sociodemografického členění města. Výsledky sociologické studie jsou oproti anketě objektivním a ověřeným podkladem pro jednání a rozhodování Rady a Zastupitelstva města o výstupech z veřejného fóra.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01
Příjmení, jméno: Mgr. Vlčková Rita
Organizace: Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice
E-mail: rita.vlckova@litomerice.cz
Telefon: +420 416 916 447
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Po veřejném diskuzním fóru "Desatero problémů Litoměřic" se vyhlašuje anketa (v elektronické i listinné podobě), která má za úkol nadefinované problémy ověřit. Anketa má určité (nemalé) nevýhody, které překonává sociologický výzkum. Anketa je levná, rychlá, dá se zorganizovat a zrealizovat svépomocí, může působit jako nástroj přímé demokracie. Na druhou stranu výsledky ankety jsou nespolehlivé, účastní se jí zejména ti, kteří požadují změnit status quo, ovlivnění často malou avšak angažovanou částí obyvatel - účastní se převážně stoupenci krajních názorů, nelze určit spolehlivost či chybovost výsledků. Abychom si utvořili skutečnou představu o názorech občanů, nechali jsme si zpracovat sociologický průzkum na reprezentativním vzorku obyvatel.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano
Začátek aktivity: 17.04.2015
Konec aktivity: 27.04.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 29
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla podpořena z projektu READY 21 - Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Sociologická studie umožňuje efektivní zmapování názorů obyvatel obce a jasné cílení dalších kroků; identifikuje - kvantifikuje rozdíly v dílčích sociodemografických segmentech (věkové kategorie, vzdělanostní kategorie, podle pohlaví) - v zastoupení, které odpovídá struktuře populace obce). Na základě výsledků sociologoické studie lze činit objektivní rozhodnutí, anketa toto neumožňuje.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Výsledky studie, spolupráce s externí agenturou a metodické konzultace přinesly řadu námětů k dalšímu zefektvnění práce v získávání potřebných informací pro rozhodnutí a pro komunikaci s občany. Sociologická studie přináší jasné odlišení názorů nátlakových skupin, lobbingu, aktivních skupinek prosazujících svůj názor na jedné straně a objektivní postoj široké veřejnosti (hlasité, tiché i "mlčící" - vždy voliči) na straně druhé. Zajišťuje účinnou argumentaci na podporu určité propagované myšlenky resp. pevné argumenty proti (neoprávněné, nepodložené) kritice.

Monitorování a evaluace

K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Seznam TOP problémů byl stanoven shodou jak účastníků veřejného projednaní, tak respondentů v rámci ověřovací ankety a socilogického průzkumu (tyto problémy se umístily do desátého místa ve všech metodách).
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Zpracování sociologického průzkumu plánujeme realizovat i v budoucnu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Zpracování studie nebylo medializováno. Závěrečná zpráva z vyhodnocení TOP problémů byla předložena radě a zastupitelstvu města.
Příloha:

Aktéři

Název: MindBridge Consulting a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 28211308
Adresa: Geologická 2, Praha 5, 152 00
Web: http://www.mindbridge.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i