• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Hlučín: "Háčkujeme pro miminka", podpora předčasně narozených dětí i jejich rodičů

Město Hlučín již dva roky aktivně spolupracuje a pravidelně dodává chobotničky a další háčkované výrobky neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Z jednorázového dodání chobotniček se stala pravidelná a dlouhodobá spolupráce. Z bavlněné příze se háčkují chobotničky i oblečení, které jsou určeny předčasně narozeným miminkům.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hlučín
Příjmení, jméno: Krejzlová Darina
Organizace: Městský úřad Hlučín, odbor rozvoje a školství
E-mail: krejzlova@hlucin.cz
Telefon: 702001437
Téma: Charita

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Z jednorázového dodání chobotniček se stala pravidelná a dlouhodobá spolupráce, mimo zmíněné chobotničkyjsou využity i čepičky, botičky a další výrobky, které udržují děti v teple.
Plánována je řada dalších aktivit včetně osvěty.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Město Hlučín již dva roky aktivně spolupracuje a pravidelně dodává chobotničky a další háčkované výrobky neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Z jednorázového dodání chobotniček se stala pravidelná a dlouhodobá spolupráce, do které je zapojováno stále více ""dodavatelek výrobků"". Z bavlněné příze se háčkují chobotničky, které jsou určeny předčasně narozeným miminkům. Ta se pak cítí bezpečněji. Chapadélka připomínají pupeční šňůru, děti je tak mohou držet ve svých rukou a připadat si jako u své maminky v bříšku. Využity jsou i čepičky, botičky a další výrobky, které udržují děti v teple.
Plánována je řada dalších aktivit včetně osvěty.
Začátek aktivity: 01.01.2019

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 0
Jak byla aktivita financována? vlastní financování dodavatelek chobotniček v projektu "Chobotničky"

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jednoduchá efektivní pomoc, kterou zvládnou zrealizovat průměrně zručné osoby v rámci celé republiky, a to se zájmem pomoci a znalosti základní techniky háčkování. Doporučujeme vždy zkonzultovat konkrétní formu pomoci s vybraným zařízením v daném regionu.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, nadále budeme spolupráci s neonatologickým oddělením Fakultní nemocnice v Ostravě rozšiřovat, a to formou zapojení se do dalšího projektu - čtení miminkám u inkubátoru (zakoupení knih z výtěžku prodeje obrazu malovaného veřejnosti na Dni zdraví dne 8.9.2021).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? články v Hlučínských novinách v období 2019 až 2021, tisková zpráva v Deníku, sociální sítě města Hlučína, a Fakultní nemocnice v Ostravě Hlučínské noviny, Deník a propagace na sociálních síti města Hlučína a Fakultní nemocnice
Příloha:

Aktéři

Název: Město Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00300063
Adresa: Mírové náměstí 24/23 Hlučín 748 01

Další aktéři

Název:Fakultní nemocnice Ostrava neonatologické oddělení
Adresa:17.listopadu 1790/5 Ostrava - Poruba
Web:http://www.fno.cz

Název:

Dům dětí a mládeže Hlučín, p.o
Adresa:Zámecká 6, Hlučín
Web:http://www.ddmhlucin.cz

Název:

Fyzické osoby v MSK - široká veřejnost (od žákyně základní školy až po dámy seniorky)
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Charita

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i