• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Prachatice: Studentská firma JUNGO

Jsme studentská firma. Pořádáme kulturní, sportovní a jiné společenské akce. Organizujeme závody v běhu, koncerty, přednášky, firemní teambuildingy, degustace a další podobné volnočasové aktivity. Naše cílová skupina jsou všichni lidé, kteří mají volný čas nebo si potřebují odpočinout od pracovního procesu. Nezaměřujeme se výlučně na mladší ani na starší generaci. Zisk generujeme ze vstupného na každé akci. Vstupné nebude příliš vysoké, avšak musí pokrýt veškeré náklady a přinést zisk. Přemýšlíme z pohledu našeho zákazníka; kolik je ochoten zaplatit, z jaké dálky přijet a jaký přístup bude od nás očekávat. Myslíme na jeho možnosti finanční i jiné. Zisk využíváme primárně k dalšímu rozvoji firmy. Konečný cíl veškerého zisku je pokrýt náklady na maturitní ples. Základní kapitál je využit na nákup vybavení, popřípadě k pronájmu prostorů, ve kterých se pořádané akce budou konat. Podstatnou složkou základního kapitálu jsou sponzorské dary, proto se nyní chystáme oslovit potenciální sponzory. Na základním kapitálu se podílejí také členové firmy, pokud bude potřeba (například poskytnout občerstvení z vlastních zdrojů). Případné proplacení bude ujasněno později. Pro pořádané akce využíváme prostory na školním pozemku a jiná místa ve městě a okolí. Při pořádání závodů zajišťujeme bezpečnost dopravní situace (výběrem vhodných cest nebo časů, či spoluprací s policií). Při pořádání přednášek či koncertů obstaráváme občerstvení. Hlavní propagační a reklamní zdroj jsou firemní internetové stránky, na kterých zveřejníme s dostatečným předstihem každou pořádanou akci.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Příjmení, jméno: BICAN František
Organizace: Jungo, JA studentská firma
E-mail: f.bican98@gmail.com
Telefon: 420777287858
Téma: Místní podnikatelské služby pro veřejnost
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? ​Díky naší činnosti se nám podařilo dosáhnout toho, že kulturní život v Prachaticích se stal více pestrý. Další věcí, které jsme dosáhli a na kterou jsme hrdí je dar 5000 korun spolku Charita dětem.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, Na našem webu jsou všechny obrazové i textové zprávy
Začátek aktivity: 01.09.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6,745
Jak byla aktivita financována? V začátcích jsme akce financovali z peněz sponzorů. Později jsme každou další akci financovali ze zisku z akce předchozí

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Určitě nebát se vyzkoušet nové věci. Není menší problém, než si díky Junior Achiavement Czech založit vlastní firmu. Více na jejich webu: <a href="https://www.jaczech.cz">jaczech.cz</a>. Dále také není špatné část zisku darovat dobročinné organizaci. V našem případě jsme darovali 1/4 našeho zisku.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? ANO, komunikovali jsme s našimi zákazníky a také jsme si po každé akci provedli vyhodnocení, jak se nám věci povedli a co je třeba zlepšit.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Zjistili jsme, co do příštích projektů vylepšit.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? ANO, plánujeme v činnosti pokračovat. Momentálně řešíme, jak pokračovat v podnikatelské činnosti i po 30.06. kdy soutěž končí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace s médii probíhala velice aktivně. V novinách vyšel rozhovor k založení naší firmy a poté i články, které zvaly na ostatní akce.
Příloha:

Aktéři

Název: JUNGO, JA studentská firma
Adresa: Zlatá stezka 137, Prachatice, 38301
Web: http://www.jungo.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i