• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Moravskoslezský kraj: Elektromobilita pro krajský úřad

Moravskoslezský kraj se aktivně připojil k ochraně životního prostředí a pořídil zaměstnancům krajského úřadu elektromobily pro jejich pracovní cesty.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Kontakt: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Příjmení, jméno: Mgr. Pertr Strakoš
Organizace: Moravskoslezský kraj
E-mail: petr.strakos@kr-moravskoslezsky.cz
Telefon: +420 595 622 697
Téma: Ovzduší, hluk, elektromagnetický smog, záření

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Moravskoslezský kraj před svým krajským úřadem vybudoval veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobil a pronajal si od společnosti ČEZ, a.s. 2 elektromobily. Při vykonávání svých pracovních povinností mají zaměstnanci Moravskoslezského krajského úřadu od května 2013 k dispozici dva služební elektromobily na dobu tří let.
Plánovaným rozšířením vozového parku o elektromobily se krajský úřad připojí k nemnoha českým veřejnoprávním institucím, které nejen deklarují potřebu chránit životní prostředí, ale uplatňují ji i v praxi. To znamená, že kraj při výkonu svých činností vždy zohledňuje a posuzuje vliv na životní prostředí. Elektromobily budou krajští úředníci využívat v rámci svých pracovních povinností především pro jízdu v Ostravě a jejím blízkém okolí.
Financování výstavby dobíjecí stanice a provoz elektromobilů je plně hrazeno z rozpočtu Moravskoslezskíého kraje. Technické a personální zabezpečení rovněž kraj realizoval z vlastních zdrojů.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Během slavnostního aktu byly pořízeny fotografie, předávání natáčely televize.
Začátek aktivity: 01.05.2013
Konec aktivity: 22.05.2020
Příloha
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla a následně bude financována Moravskoslezským krajem.
Detailní rozpis: Zatím nespecifikováno, jsou vyčísleny jen částečné výstupy ve výši cca 200.000,- Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pokud některá z municipalit uvažuje o elektromobilech a výstavbě dobíjecí stanice, je právě teď vhodná příležitost, jelikož společnost ČEZ, a.s. pronajímá elektromobily za výhodných podmínek a rovněž zpětně refunduje spotřebu elektrické energie na dobíjecích stanicích. Municipalita si rovněž může tímto počinem zvýšit pozitivní hodnocení a publicitu u veřejnosti.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Záměr výstavby veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily a pořízení 2 elektromobilů od samého začátku výrazně podporovalo vedení kraje i krajského úřadu a vytvářelo vhodné podmínky pro jeho zdárnou realizaci.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tisková konference k podpisu Memoranda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a ČEZ, a.s. a k převzetí elektromobilů. Převzetí elektromobilů bylo natáčeno TV Polar a Českou televizí. Článek v Internetových novinách Moravskoslezského kraje.

Aktéři

Název: Moravskoslezský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890692
Adresa: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Web: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/

Další aktéři

Název:ČEZ, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:45274649
Adresa:Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Web:http://www.cez.cz
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i