• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Valašské Meziříčí: "Zelená pro Beskydy" - obnovitelné zdroje energie na venkovním koupališti

Město Valašské Meziříčí dbá na šetrný způsob využívání energie a podporuje obnovitelné zdroje energie, čímž chrání nejen životní prostředí, ale v konečném důsledku šetří též městskou pokladnu. Proto se město v roce 2006 rozhodlo instalovat v objektu letního nekrytého koupaliště soustavu solárních panelů a tepelných čerpadel pro ohřev vody v bazénu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Kontakt: odbor komunálních služeb
Příjmení, jméno: Mgr. Chajdrna, Václav
Organizace: Městský úřad Valašské Meziříčí
E-mail: chajdrna@muvalmez.cz
Telefon: 602 777 938
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Na koupaliště ve Valašském Meziříčí bylo v rámci projektu Zelená pro Beskydy nainstalováno 80 solárních kolektorů o celkové ploše 160 m2 a 3 tepelná čerpadla o celkovém výkonu 140 kW. V rámci projektu byl vybudován provozní objekt o velikosti 3,0 m × 3,6 m, v němž jsou umístěna tepelná čerpadla  PS 01.01 s příslušenstvím (včetně 1 ks rezervy), objekt šaten a strojovny byl propojen podzemní energetickou trasou, solární kolektory byly umístěny na střeše objektu šaten a ve stávající strojovně venkovního bazénu byly umístěny nádoby na ohřev užitkové vody a části technologického zařízení.

Díky realizaci projektu zavádění obnovitelných zdrojů energie na venkovním koupališti se podařilo dosáhnout zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie využívaných v objektech v majetku či pověřené správě města, přičemž úspora produkce skleníkových plynů dosahuje přibližně 76 tun CO2 za rok. Rovněž došlo v konečném důsledku ke snížení celkových nákladů na provoz koupaliště a díky solárnímu ohřevu vody se prodloužila sezóna, během níž je možno nekrytý bazén využívat, jelikož příjemnější, regulovaná teplota vody (25 až 26 stupňů Celsia) láká návštěvníky i v období časného podzimu. Jedná se tedy také o růst příjmů z činnosti venkovního koupaliště díky možnosti prodloužení doby provozu a zvýšení návštěvnosti vzhledem k vyššímu uživatelskému komfortu. Využití koupaliště jako součásti sportovního komplexu vedlo též k oživení turistického ruchu v rámci přeshraniční destinace Beskydy (využívání obyvateli ze Slovenska) a v neposlední řadě vedla realizace projektu k estetickému zkvalitnění objektu.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Byla pořízena fotodokumentace stavebních úprav
Začátek aktivity: 01.08.2006
Konec aktivity: 31.08.2006
Příloha
Foto - koupaliště JPG (126 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6463
Jak byla aktivita financována?

Projekt byl spolufinancován z evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR-SR.

Strukturální fondy EU: 75 %

Státní rozpočet: 5 %

Zlínský kraj: 20 %

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Výhodou, kterou je možné u podobných úprav využít, je možnost provedení stavebních úprav i během sezóny, aniž by byl narušen provoz koupaliště. Výhodou v případě Valašského Meziříčí byla rovněž skutečnost, že se jednalo o přeshraniční spolupráci díky programu Interreg IIIA, která má vliv na udržení dobrých česko-slovenských vztahů.

Doporučuje se počítat s dostatečnou časovou rezervou při výběrových řízení na realizátora projektu, důležitá je průběžná komunikace s přiděleným projektovým manažerem programu, aby bylo možné koordinovat stavební práce a mít přehled o časové i finanční náročnosti projektu a rovněž o aktuální situaci. Nezbytné je též počítat s delší dobou na administraci projektu a přidělení dotace.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Montáž zařízení v případě Valašského Meziříčí trvala jeden měsíc a proběhla za nepřerušeného provozu koupaliště, tudíž bez komplikací. Je však třeba počítat s možným prodloužením instalace či s narušením provozu obdobného zařízení.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V rámci propagace byla ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody vytvořena publikace vztahující se k projektu, byla otisknuta zpráva ve Valašskomeziříčském Zpravodaji a informační sdělení bylo publikováno také na webových stránkách valašskomeziříčského zpravodaje Live. O projektu informovala také regionální média.
Příloha:

Aktéři

Název: Město valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304387
Adresa: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Web: http://www.valasskemezirici.cz/

Další aktéři

Název:Skanska CZ a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26209535
Adresa:Kubánské náměstí 11 čp. 1391, 100 05 Praha 10 Vršovice
Web:http://www.skanska.cz

Název:

ST SERVIS, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:63322528
Adresa:Hřbitovní 285, 757 01 Valašské Meziříčí
Web:http://www.stservis.cz

Název:

Město Čadca
IČO nebo jiný registrační údaj:00313971
Adresa:Námestie Slobody 30, 022 27 Čadca, Slovenská republika
Web:http://www.mestocadca.sk
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i