• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Ústí n.L.: Dobrovolnická kavárna jako místo aktivizace veřejnosti

Dobrovolnické centrum realizovalo projekt dobrovolnické kavárny z podnětu nezaměstnaných aktivních lidí vyššího věku s chutí k seberealizaci a aktivitám ve prospěch veřejnosti. Dobrovolnická kavárna je otevřena každý čtvrtek odpoledne a obsluhují ji 4 dobrovolníci. Praxe přinesla vznik další aktivity v tomto místě, a to každé pondělí Kavárničky senzačních seniorů. Kavárna i kavárnička dává příležitosti k seberealizaci místních dobrovolníků, je místem k setkávání, předávání informací, zkušeností, nabídek, slouží ve prospěch široké veřejnosti.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Příjmení, jméno: Lenka Černá
Organizace: Dobrovolnické centrum, o.s.
E-mail: lenka@dcul.cz
Telefon: +420 606 512 905
Téma: Místní podnikatelské služby pro veřejnost

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Dobrovolnická kavárna jako místo aktivizace veřejnosti - nápad otevřít nově vzniklý Klub na Severní Terase také dobrovolníkům a pro téma dobrovolnictví vznikl na workshopu, kde se potkalo několik nezaměstnaných lidí vyššího věku s chutí k seberealizaci a aktivitám ve prospěch veřejnosti. Dobrovolnická kavárna je otevřena každý čtvrtek odpoledne a obsluhují ji 4 dobrovolníci. Praxe přinesla vznik další aktivity v tomto místě, a to každé pondělí Kavárničky senzačních seniorů.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Fotodokumentace akcí v Kavárničce.
Začátek aktivity: 01.01.2013
Konec aktivity: 09.05.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 15
Jak byla aktivita financována? Projekt EU s názvem Měníme věci kolem nás (ESF).
Detailní rozpis: Příspěvek na provoz Klubu ročně.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vytvoření veřejného prostoru pro seberealizaci lidí různého věku a zaměření. Propojení se stávajícími fungujícími službami, kluby, kavárnami a místy příjemnými na pobyt.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Umění naslouchat nápadům a potřebám lidí na workshopu, kterým chyběl prostor pro jejich uplatnění, zahájení jejich dobrovolnictví. Váze nápadu přispěla účast starosty městského obvodu na workshopu, povzbuzování dalších účastníků a ochota nájemce Klubu uvolnit jedno odpoledne pro dobrovolníky a besedy na téma dobrovolnictví.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Plakáty, pozvánky. Kavárničku senzačních seniorů, která vznikla vzápětí, přijela natočit TV Barrandov. Pro šíření informací je v současné době nejvhodnější Facebook.
Příloha:
Program DOC (557 kB)
Propagační leták JPG (253 kB)

Aktéři

Název: Dobrovolnické centrum, o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 70225842
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Web: http://www.dcul.cz/

Další aktéři

Název:Klub pro 3 generace, o.s.
Adresa:Větrná 4, 400 11 Ústí nad Labem
Web:http://www.mezilidmi.cz/

Název:

Spiralis, o.s.
Adresa:U Hadovky 3, 160 00 Praha 6
Web:http://www.spiralis-os.cz/
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i