• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Brno: On-line energetické manažerství v Novém Lískovci

Přímo v internetovém prostředí je možné sledovat spotřebu energie v panelových domech a ve vybraných budovách ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Nový Lískovec. Energetické manažerství tohoto typu slouží zejména k vyhodnocení provedených opatření k úsporám energie.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Brno
Kontakt: Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec
Příjmení, jméno: Sponar Jan
Organizace: Úřad městské části Brno - Nový Lískovec
E-mail: sponar@nliskovec.brno.cz
Telefon: 547428915
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Sleduje se spotřeba energie v panelových bytových domech a ve vybraných budovách ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených městské části Brno - Nový Lískovec. Data se zapisují a prezentují přes on-line internetové prostředí na www.novy-liskovec.cz tak, že slouží správcům pro vyhodnocení spotřeby energie a provozu budov, současně k informovanosti veřejnosti o hospodaření energií městské části.

Primárně energetické manažerství sloužilo a slouží k vyhodnocení provedených energeticky úsporných opatření. Dokazuje, že kvalitně provedená opatření, přinesou velké úspory. Domy v Brně - Novém Lískovci vykazují po regeneracích hodnoty spotřeb nízkoenergetických staveb.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano, viz http://nliskovec.calyx.cz/ap_energieNL/Home.aspx
Začátek aktivity: 01.01.2006
Konec aktivity: 31.08.2019
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu městské části
Detailní rozpis: nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pečlivé sledováni energie nemusí být ekonomicky náročné, najděte způsob šitý vám na míru. Předávací stanice či kotelny musí někdo pravidelně kontrolovat, při tom zvládne i odečet energie a zapsat ho do tabulky programu (u nás 1 x týdně). Program nemusí být složitý v množství vkládaných dat. Nám stačí u většiny budov dvě hodnoty - vytápění a teplá voda. Pak už jen někdo vloží průměrnou venkovní teplotu. Dále program pracuje sám!

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Aktivita energetického manažerství souvisí bezprostředně s projektem komplexní regenerace panelových domů městské části. Tento projekt formovala od roku 1999 pracovní skupina složená z odborníků i z občanů a nájemníků panelových domů. Pilířem této skupiny od samého začátku byla Jana Drápalová, současná starostka městské části, která dávala dohromady lidi, motivovala svou vizí a přesvědčením, koordinovala projekt po celou dobu jeho trvání.
Energetické manažerství se provádí od prvních regenerací domů v roce 2001. Na webovské prostředí se převedlo v roce 2008.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informační články v měsíčním zpravodaji městské části.
Prezentace projektu na odborných konferencích.
Internetové stránky městské části.

Aktéři

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec
IČO nebo jiný registrační údaj: 0044992785
Adresa: Oblá 75a, Brno - Nový Lískovec
Web: http://www.novy-liskovec.cz

Další aktéři

Název:Vysoké učení technické, fakulta stavební, ústav technických zařízení budov
IČO nebo jiný registrační údaj:00216305
Adresa:Veveří 331/95, 602 00 Brno
Web:http://www.vutbr.cz

Název:

ZO ČSOP Veronica
Adresa:Panská 9, 602 00 Brno
Web:http://www.veronica.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i